Nimet Özgönül

1980’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1984 yılında Restorasyon Bölümü’nden Yüksek Lisan, 1996’da ise Restorasyon Anabilim dalından doktora derecelerini aldı. 1986 yılında Uluslararası iki kurumdan, Mimari Koruma (ICCROM/Roma-İtalya) ve Kentsel Koruma (ICOMOS/Demokratik Almanya Cumhuriyeti) Sertifikaları bulunmaktadır. 1983 yılında yarı zamanlı olarak başladığı ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programında halen öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır.

Tek yapı ölçeğinden kentsel ölçeğe, arkeolojik alanlardan anıt yapılara, malzeme korumadan alan yönetimine Kültür varlıklarının korunmasına ilişkin farklı içeriklerde, tez yönetti, koruma ve turizm, arkeolojik alan ve korumanın mevzuat ve finansmanı konuları üzerine araştırmalar yürüttü, yurtiçi ve yurt dışı çeşitli toplantılara bildirili katılım ve makalelerin yanı sıra Emre Madran ile birlikte International Documents Regarding the Preservation of Cultural and Natural Properties, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Son Yasal Düzenlemelerde Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yerel Yönetimler El Kitabı adlı kitapları yazdı. Sınırlı sayıda basılmış Bursa Kale Sokak: Bir Fotogrametrik Belgeleme, Anıtkabir Rölöve Projesi, Göreme Kaya Kiliseleri: Fotogrametrik Belgeleme Projesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Onarılması Konularında Kaynakça, Tarihi Konut Stokunun Sağlıklaştırılması için bir Finansman ve Örgütlenme Modeli kitaplarının yazarlarından biri olarak görev aldı.

Avrupa birliği hibe çalışmaları kapsamında GAP bölgesi Kültürel Miras koruma restorasyon projelerinde proje değerlendirme ve uygulama denetimi konularında Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu olarak görev yaptı. Dünya Bankası projesi olarak Pamukkale Master Plan değerlendirilmesi vb. ile ODTÜ Döner Sermaye bünyesinde çeşitli projelerde yürütücü ve danışman olarak yeraldı.

Koruma konusunda,  Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı (1989-1997) ve Kültür Bakanlığının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün arkeolojik alanlar ve korumanın değişik konularındaki komisyonlarında komisyon üyeliği ve danışmanlıkları bulunan ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Komite(ICOMOS) üyesi Özgönül, 1998 yılında Koruma Restorasyon Uzmanları Derneği kurucu üyesi olarak STK’lar ve meslek odalarının değişik kademelerinde; 2000-2004 yıllarında Koruma Restorasyon Uzmanları Derneği yönetim kurulunda sekreter üye ve başkan, 2005-2012 yıllarında TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyeliği ve 2006-2010 yönetim kurulu başkanı olarak mesleki ve sosyal sorumluluk projelerine katkı vermiş ve vermeye devam etmektedir. 

 

www.areksan.com Instagram Fashion Posts Instagram Celebrity Posts Instagram タトゥーモデル Instagram BILDERRAHMEN Tags Germany Instagram Viewer Free Steam Wallet Code
https://www.forexman.xyz