Zeynep Mennan

Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

ÖZGEÇMiŞ

1964 yılında Ankara'da doğan Zeynep Mennan yüksek öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini Fransa’da “Ecole d’Architecture Paris-Villemin”’den alan Mennan, doktorasını ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık kuramı üzerine yaptı. 2002 yılında doçentlik, 2011 yılında profesörlük ünvanı aldı.

Zeynep Mennan mimar, kuramcı ve tasarım eleştirmeni olarak çalışmalarını sürdürüyor. Fransa, Paris'de “Ecole Normale Supérieure de Fontenay-St Cloud” ve “UCLA Critical Theory Program in Paris”’de ders verdi ve araştırma yaptı. Doktora sonrası araştırma için Fulbright bursu ile gittiği UCLA’de Antony Vidler ile çalıştı. Mennan, Avrupa, Avustralya ve Amerika'da (University of Pennsylvania, Sci-Arc) konferanslar ve tarih-kuram seminerleri verdi ve yayınlar yaptı. 2007 yılından beri RMIT, School of Architecture and Design tarafından Melbourne, Barcelona ve Ghent’te yürütülen Tasarım ile Doktora programında konuşmacı, panelist ve jüri üyesi olarak yer almaktadır.

2003-2004 tarihlerinde Paris Centre Georges Pompidou’da açılan Architectures Non Standard sergisinin yardımcı küratörlüğünü, sergi tasarımını ve sergi kataloğunun derlemesini üstlenen Mennan, 2004 yılından beri ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık kuramı, bilgikuram ve sayısal tasarım konularında yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte ve sayısal tasarım araştırmasının kuramsal, tarihsel ve bilgi-kuramsal haritalaması ile bilişsel/hesapsal bilimler ve morfojenetik araştırmalarının tasarım ve form bilgisine etkisi alanında araştırmalar yapmaktadır.

 

 

 

www.areksan.com Instagram Fashion Posts Instagram Celebrity Posts Instagram タトゥーモデル Instagram BILDERRAHMEN Tags Germany Instagram Viewer Free Steam Wallet Code
https://www.forexman.xyz