Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi – İstanbul Örgütlenmesi 1927-

Mimarlar İstanbul’da, Ankara’dan tamamen bağımsız olarak 9 Mart 1927 tarihinde Güzel Sanatlar Birliği bünyesinde Mimari Şube olarak örgütlenmişlerdir. Güzel Sanatlar Birliği’nin kaynağı ise Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’dir.

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra, 1909 tarihinde, farklı sanat anlayışlarına sahip ressamların bir araya gelerek kurdukları bir dernektir. Amaçları sanat konusundaki çeşitli düşüncelerini ve sanat anlayışlarını topluma daha rahat anlatabilmektir. 1921’de Türk Ressamlar Cemiyeti, 1926’da Sanay-i Nefise Birliği, 1927 yılında da Güzel Sanatlar Birliği adını almıştır. 1911-1914 yılları arasında onsekiz sayı toplam 320 sayfa tutarında bir dergi yayınlamışlardır. Sultan Abdulaziz’in gazetenin fahri başkanı olarak gazeteye ve cemiyete yardımcı olduğu anlaşılmaktadır. Bu cemiyetin kurucularının bir bölümü Sanayi-i Nefise mezunlarıdır.

Güzel Sanatlar Akedemisi’ne müdür olarak atanan Namık İsmail’in, o güne kadar sadece resssamların örgütü olan Güzel Sanatlar Birliği'ni tüm şube mezunlarını, dolayısı ile mimarlık şubesini de kapsayacak şekilde 1927 yılında genişletmesi ile Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi doğmuştur. Diğer Şubeler resim, heykel, tezyin(süsleme)dir.

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti sarayın himayesinde kurulduğundan merkezi ve lokali de Alay Köşkü olmuştur, Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi de kurulunca bu binayı kullanmıştır.

Güzel Sanatlar Birliği Şubeleri her biri bağımsız bir örgüt gibi kendi üyelerini kayıt edip, kendi gelir ve giderlerini düzenlerlerdi. Birlik sadece bir üst örgüt gibi koordinasyon görevini yerine getirirdi. Ancak bu yapı mimarların sorunlarına çözüm bulmak için etkili girişimlerde bulunmalarını engellemekteydi.

Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi üyelerinin sayısı 1932’de 88, 1933’de 108’dir.

Alay Köşkü, (İstanbul Ansiklopedisi, cilt 1, Syf. 177, İstanbul, 1993)

Alay Köşkü, Parktan Görünüş. (Resim Nezih. İstanbul Ansiklopedisi, Reşad Ekrem Koçu, cilt 2, Syf. 583, İstanbul 1959)

30 Ağustos 1943 Kırklareli Belediye Binasının Açılışında. Talat Özışık (ön sıra sağ başta) (Talat Özışık Aile Albümünden)

Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri ve öğretmenleri 1935 (Mimarlar Odası Arşivi)

Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri, 1932 yılında okullarının önünde. (Soldan sağa ön sıra: Hristo Yovannide, Orhan Safa, Melih Pekel, Nimet Hanım (Mimarlık Bölümü Sekreteri), İsmet Barutçu, Mustafa Avni Kırkağaçlıgil, Torkom Sekter,(arka sıra) Hristof Yordanides, Necmi Ateş, Talat Özışık. (Talat Özışık aile albümünden)

www.areksan.com şişman porno izle - türbanlı porno izle - ünlü pornoları - sikiş izletempobettipobetCoin QR Code Generator Bitcoin (btc) qr code generatortempobet