İki Örgütün Tek Çatı Altında Birleşmesi, Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şubesi’nin Kuruluşu

Ankara bağımsız bir örgütken, İstanbul’un farklı disiplinleri kapsayan bir Birliğin şubesi olması hareket kabiliyetini engellemekte, iki kuruluşun birlikte çalışmasını zorlaştırmaktadır. Birleşme fikri neredeyse kuruldukları günden itibaren ortaya atılmıştır.

1934 yılında birleşme şartlarını görüşmek üzere Ankaralı, İstanbullu ve henüz resmi bir örgüt çatısı altında birleşmemiş olan İzmirli mimarlar İstanbul’da toplanmışlardır. Bu toplantı sonucu Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesinden tamamen bağımsız bir Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şubesi’nin kurulması kararlaştırılmıştır. Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi’de kapanmadan Türk Mimarlar Cemiyeti kanatları altında varlığını sürdürecektir.

5.1.1936 pazar günü Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şubesi ilk kongresini yaparak Yönetim Kurullarını seçmiştir.

1933-34 Öğretim yılında Güzel Sanatlar Akademisi Öğretmenleri ve Öğrencileri. 1. Ahmet Hamdi Tanpınar, 2. Leyla Hanım, 3. Rebii Gorbon, 4. Şeküre Hanım, 5. Asım Mutlu, 6. Muhittin Güreli, 7. Arif Hikmet Holtay, 8. P. Ginter, 9. Leman Tomsu, 10.Mahmut Şükrü bey, 11. Sefa Bey, 12. Ernst Egli, 13. Yazimi Yaver, 14. Sedad Hakkı Eldem, 15. Mahmut Bilen, 16. Kemal Ahmet Aru, 17. Ahsen Yapaner, 18. Fazıl aysu, 19. Ali Saim Ülgen, 20. Muhittin Güven, 21. M. Ali Handan, 22. Kemal Söylemezoğlu. (Anılarda Mimarlık, YEM Yayınları)

Halıcıoğlu Yedeksubay Okulu Mimarlar Grubu – 1931. (soldan sağa) Ecvet Aşkan, Sinan Mimaroğlu, İzzet Taş, Ferudun Arısan, Samih Sain, Zeki sayar, (öndekiler) Ö. Faruk Çeçen, A. Hikmet Fosfor. (Anılarda Mimarlık, YEM Yayınları)

Talat Özışık (arka ortada) talebelik yıllarında Güzel sanatlar Akademisi’nde (Talat Özışık Aile albümünden)

GSA Seyahati 1934 (Anılarda Mimarlık, YEM Yayınları)

www.areksan.com şişman porno izle - türbanlı porno izle - ünlü pornoları - sikiş izle