Mimarlar Derneği Dönemi 1973-

Bu siyasi karışıklıklar içinde 12 Mart 1971 tarihinde Kuvvet Komutanlarının vermiş oldukları bir muhtıra ile iktidar değişmiş ve sıkı yönetim ilan edilmiştir. Günün antidemokratik ortamına uygun bir şekilde dernekler kanunu da değiştirilmiştir. Bu değişikliklere uyum sağlamak üzere 13 Ekim 1973 tarihinde yapılan kongrede derneğin adı da Mimarlar Derneği olarak değiştirilmiştir..

1950’li yılların sonlarında Türk Mimarlar Derneği yöneticileri, bütün çabalarını kendilerine bir merkez binası edinmeye yoğunlaştırmışlar, tasarruf amacı ile, faaliyetlerini en aza indirme kararı almışlardır. 1970’li yıllarda Dernek, Oda içinde bir anlamda asimile olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ilk eylemi siyasi partileri, dernek ve benzeri sivil kitle örgütlerini bir bildiri ile kapatmak olmuştur. İlerici ve demokrat kitleler üzerinde büyük baskılar uygulanmış, bu tip örgütler dağıtılmaya çalışılmıştır. Dernekte bu süreçte 12 Eylül 1980 ile 15 Nisan 1981 tarihleri arasında kapalı kalmıştır.

Bu tarihe kadar Oda ile bütünleşik bir yapı sürdüren Dernek yöneticileri, eskisi gibi bağımsız bir yapıya dönmek kararı alırlar ve bu kararlarını uygulamaya koyarlar.

Mimarlar Derneği günümüzde, Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin, TMMOB ve Mimarlar Odası’nın 1954 yılında kuruluşu sonrası yapmış olduğu muhasebe neticesi ulaşmış olduğu sonuca uygun olarak, mimarlık kültür ve sanatının tanıtılması, geliştirilmesi, mimarlık sorunları karşısında öneriler üretilmesi, almış oldukları mirası amacına en uygun şekilde kullanıp, kendilerinden sonra gelenlere onurla devir edilmesi çabalarına devam etmiştir, etmektedir. Konferanslar, sergiler, seminerler, gösteriler, kitap yayınları ile programlarını hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Artık diğer mimarlık kuruluşları ve örgütlerle kişilikli, mesafeli, dünya görüşleri parelelinde işbirlikleri yapmaktadır. Ancak bu noktaya gelene kadar da, Derneklerinin varlığını ve bağımsızlığını korumak için zaman, zaman ciddi mücadeleler vermek mecburiyetinde kalmışlardır.

www.areksan.com şişman porno izle - türbanlı porno izle - ünlü pornoları - sikiş izletempobettipobetCoin QR Code Generator Bitcoin (btc) qr code generatortempobet