Türk Mimarlar Cemiyeti-Ankara Örgütlenmesi 1927-1939

Ankara, başkent ilan edilmesinden sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında imar politikalarının öncelikli konusudur. Resmi bina, konutlar ve alt yapı tesislerinin inşaatlarındaki hızlı artış nedeniyle yüklenici, bürokrat ve projeci olarak, ağırlıkla İstanbul’dan çok sayıda mimar Ankara’ya gelmiştir. Resmi kuruluşlardaki işlerinin yürütülmesinde zorluklarla karşılaşmakta, sorunlarını aktarmak için bir araya gelme ihtiyacını duymaktaydılar. Resmi kuruluşların da kendilerine danışabilecekleri, birlikte çözüm üretebilecekleri uzman örgütlere ihtiyaçları vardı.

Cemiyet, Ankara’ya gelen genç mimarların birlikteliğini ve karşılaşılan sorunlara karşı örgütlü çözüm üretip, örgütlü mücadelerini sağlamak amacıyla 18 Şubat 1927 tarihinde Türk Mimarlar Cemiyeti adı ile kuruldu ve ilk başkanlığa Bedri Tümay seçildi.

1928 yılına kadar mimar yetiştiren tek kurum olan Güzel Sanatlar Akademisi’nden sadece 178 kişi mezun olmuştur. 1933 yılında Türk Mimarlar Cemiyeti’nin azası ise sadece 20 kişidir.

Bedri Tümay, Türk Mimarlar Cemiyeti Kurucu Üyesi ve İlk Başkanı (Mimarlar Odası arşivi)

Türk Mimarlar Cemiyeti’nin kurulduğu 1927 yılında Ankara Ulus Meydanındaki Atatürk Heykelinin açılış töreni. Heykel civarı günün şartları konusunda yeterli bilgi vermektedir.

Emlak Bankası tarafından yaptırılmış bir afiş. (Mimarlık Dergisi, Sene 1951  sayı 5-6)   Mimar Sedat Çetintaş, Edirne Selimiye Camii’sinde röleve çalışmaları yaparken (Anılarda Mimarlık, YEM Yayınları)

Mustafa..., İsmet Barutçu, Nimet Hanım (GSAY Mimarlık Bölümü Sekreteri, Talat Özışık (daha sonar Ankara İmar Müdürü) Melih Pekel, Necmi Ateş (DP Milletvekillerinden) Torkom Sekter, Hristo ..., Orhan Safa, Hristoforos. (Anılarda Mimarlık, YEM Yayınları)

www.areksan.com Instagram Fashion Posts Instagram Celebrity Posts Instagram タトゥーモデル Instagram BILDERRAHMEN Tags Germany Instagram Viewer Free Steam Wallet Code
https://www.forexman.xyz