Türk Mühendis ve Mimar Odalari Birliği ve Mimarlar Odası’nın Kuruluşu

TMMOB Kanunun hayata geçirilmesi ve Odalar’ın kurulması sürecinde yukarıdan aşağıya doğru bir süreç uygulanmıştır. Önce tüm ilgili meslek kuruluşları ve Bayındırlık Bakanlığı temsilcileri tarafından oluşturulan Kurucu Kurul toplanmış ve 18 Ekim 1954 günü TMMOB Kurucu Genel Kurulu’nu toplantıya çağırmıştır. Bu Genel Kurul’da kurulacak Odalar tesbit edilmiş, ilk TMMOB Yönetim Kurulu seçilmiştir.Kurulacak on Odadan biri de Mimarlar Odası’dır.

Bunun üzerine Mimarlar Odası Kurucu Genel Kurulu, 15 Aralık 1954 tarihinde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde toplanmış ve ilk Yönetim Kurulunu seçmiştir.

Bu yönetim tarafından hazırlanan Oda tüzüğü 15 Mart 1955 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesinde toplanan Mimarlar Odası Olağanüstü 2. Genel Kurulu tarafından kabul edilmiş ve 4 Nisan 1955 tarihinde TMMOB tartışılarak onaylanmış ve Odanın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

17 Aralık 1955’de Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, 18 Aralık 1955’de Mimarlar Odası İzmir Şubesi, 25 Aralık 1955’de Mimarlar Odası Ankara Şubesi resmen kurulmuştur.

Odanın ilk merkezi İstanbul’dur, 1 Eylül 1959 tarihinde kanunda yapılan değişiklik uyarınca merkez Ankara’ya gelmiştir.

Türk Yüksek Mimarlar Birliği TMMOB ve Mimarlar Odası’nın kuruluş sürecinde gerekli her türlü organizasyonun yapılmasında, kadroların temininde, maddi kaynak sorunun aşılmasında, mekan ihtiyacının giderilmesinde tüm imkanlarını seferber etmiştir. Bu durumda göz ağrıları otuz yıllık Derneklerinin geleceğinin ne olacağını tartışmış ve devam kararı almışlardır. Özel bir kanunla kurulmuş olan Odanın, mimarların ve mimarlık mesleğinin haklarını daha iyi koruyabileceği, Birliğin ise kültürel ve sosyal bir kuruluş olması fikri ağır basmıştır. O yıllarda aralarında sanki sözlü bir işbölümü varmış gibi, toplantı, sergi, seminer, balo düzenlenmesi ve benzeri işlere Mimarlar Odası hiç el atmamış, Türk Yüksek Mimarlar Birliği tarafından yapılmıştır.

Ancak kanunlarla daha güçlü kılınmış Odaların hayata geçmesiyle, yetki, ekonomik güç ve kadrolarının büyük bir bölümünü Odalara aktaran Türk Yüksek Mimarlar Birliği İstanbul ve İzmir Şubeleri maddi sıkıntılara düşmüş, eski hayatiyetlerini kayıp etmiş, giderek Odaların yan kuruluşları haline dönüşmüşlerdir.

TMMOB ve Odalar Kanununun yasalaşması mücadelesi tam 25 yıl sürmüştür. (Güzel Sanatlar Balo Dergisi, 1953)

13.04.1964 TMMOB Genel Kurul Temsilcileri Anıtkabir’i ziyarete giderken. En önde Genel Kurul Başkanı sıfatıyla İsmet Barutçu, sağdan ikinci TMMOB Başkanı Nizamettin Doğu ve diğer oda temsilcileri. (İsmet Barutçu Ailesi Arşivi)

1960 TMMOB Yönetim Kurulu Genel Kurulda. Sol başta İsmet Barutçu. (İsmet Barutçu Ailesi Arşivi)

www.areksan.com Instagram Fashion Posts Instagram Celebrity Posts Instagram タトゥーモデル Instagram BILDERRAHMEN Tags Germany Instagram Viewer Free Steam Wallet Code
https://www.forexman.xyz