Kasım 2014

Sunum   //  26 Kasım 2014 @ 2:30

Mimarlık Tarihinde Yeni Yaklaşımlar Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne Akışkan Mimarlıklar Yayın Tanıtımı ve Tartışma

Belgin Turan Özkaya, Elvan Altan, Paolo Girardelli, İpek Yada Akpınar, Haluk Zelef, Ela Kaçel

Söyleşi   //  19 Kasım 2014 @ 2:30

Solfasol Üzerine Söyleşi

Sunum   //  15 Kasım 2014 @ 2:30

Mimarlık ve Tıp: İki Tekhne Bir Ethik

Neyyire Yasemin Yalım

Sergi Açılışı   //  12 Kasım 2014 @ 2:30

Anıtkabir Proje Yarışması

Söyleşi   //   5 Kasım 2014 @ 2:30

Edebi Metinlerde Mekansal İzdüşümler

Gamze Güller