Mimarlık ve Medya II: Arkitera'dan Arredamento Mimarlık'a Yayıncılık DeneyimiBanu Binat

Söyleşi   //  26 Ekim 2016 @ 2:30

2000‘lerde dijital yayıncılığın başlaması ile birlikte mimarlık ortamını birleştiren yeni bir yayın kanalı ortaya çıktı. Bu yayın şekli aynı zamanda sektörün buluşma noktası oldu. Geleneksel mecralar buna önce direnirken büyük bir kısmı değişime uyum sağlamaya başladı.

Mimarlığın sadece mimarları ilgilendirmediği ya da mimarların sadece mimarlıkla ilgilenmediği de fark edildi. Profesyonellerin birbirlerini bulacağı bağlantılar, ortamlar bu yayınlarla kurulan geniş ağlara dönüşmeye başladı. Dijital yayınlar bir dönemi başlattı, ama bu basılı yayınların sonu olmamalı. Arredamento Mimarlık Dergisi 27 yılın ardından kapanıyor ve şimdi tekrar yayına başlıyor. Bu süreci değerlendirmek mimarlık medyasının geleceğine ışık tutacak.

Banu Binat

Banu Binat İletişim ve Danışmanlık | Kurucu Ortak, Yüksek Mimar

Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi’nin ardından, İTÜ Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi. İTÜ’de Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans yaptı ve Ofis Ergonomi-si üzerine bir tez hazırladı. 5 yıl serbest mimarlık yaptıktan sonra iki ortağı ile bir-likte Türkiye’nin ilk mimarlık merkezi olan Arkitera Mimarlık Merkezi’ni kurdu, 6 yıl boyunca Arkitera.com’un yayın yöneticiliğinin yanı sıra, kurumsal iletişim ve pazar-lamasını sürdürdü, pek çok sektörel organizasyon ve yeniliğe imza attı. Yapı-Endüstri Merkezi’nde 2 yıl yayın yöneticiliği yaptı. Yapı sektöründeki iletişim, ya-yıncılık ve pazarlama deneyimlerini sektör firmalarına danışmanlık vererek sürdür-mek üzere Binat İletişim ve Danışmanlık Şirketi’ni kurdu.

Sektörün önde gelen basılı ve dijital yayınlarından BETONART Dergisi, Arredamento Mimarlık Dergisi, bi_özet.com, Bi_özet Gayrimenkul Gazetesi’nin yayıncılığını yürütüyor. Halen pek çok sektörel yayının ve organizasyonun danışma kurulunda yer almanın yanı sıra fi-ziksel çevre ve tasarıma yönelik bir STK olan TAG Platform’un genel koordinatörlü-ğünü de sürdürmektedir

https://binatdanismanlik.com/