Çağdaş Türkiye Mimarlığını Yeniden KonumlandırmakOrta Doğu Teknik Üniversitesi Arch 418 Case Studies in Architectural Criticism Ders Sunuşları

Sunum   //   7 Haziran 2017 @ 1:30

RE-MAPPING CONTEMPORARY TURKISH ARCHITECTURE / ÇAĞDAŞ TÜRKİYE MİMARLIĞINI YENİDEN KONUMLANDIRMAK Arch 418 / Case Studies in Architectural Criticism Ders Sunuşları
Ders sorumlusu: Prof. Dr. C. Abdi Güzer

ODTÜ Mimarlık Fakültesinde seçmeli ders olarak verilen “Mimarlık Eleştirisi” dersinde 2017 bahar döneminde yapılan çalışmaların sunumu yer alacaktır. Öğrenciler Çağdaş Türkiye ortamında yaşanan dönüşüm ve değişimlerin mimarlığı etkileme ve dönüştürme sınırlarını tartışmaya açmakta ve örneklemekte, böylelikle 2000 sonrası dönemi anlamlandırmaya çalışmaktadır.