Darzanà: 15. Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali Türkiye PavyonuFeride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu, Namık Erkal, Caner Bilgin

Sunum   //  12 Kasım 2016 @ 2:30

Alejandro Aravena küratörlüğünde “Cepheden Bildirmek” (Reporting from the Front) ana temasıyla 28 Mayıs-27 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen 15. Venedik Uluslararası Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’nda “Darzanà: İki Tersane, Bir Vasıta” başlıklı proje yer alıyor. Kitap, yerleştirme ve video sunumu olmak üzere temelde üç öğeden oluşan proje, Feride Çiçekoğlu, Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar küratörlüğünde, Cemal Emden ile Namık Erkal’ın küratöryel işbirliğiyle, Hüner Aldemir, Caner Bilgin, Hande Ciğerli, Gökçen Erkılıç, Nazlı Tümerdem ve Yiğit Yalgın’dan oluşan ekip tarafından hazırlandı. Sınır ihlalleri ve melezlik üzerine bir proje olan Darzanà, tersane kentleri olan Venedik ve İstanbul arasındaki ortak kültürel ve mimari mirası vurgulayarak Akdeniz’e ayna tutmayı amaçlıyor.

Feride Çiçekoğlu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi’nden aldığı lisans ve yüksek lisans derecelerinden sonra doktorasını Pennsylvania Üniversitesi’nde 1976’da tamamladı. Philadelphia’daki kentsel yenilemeyi eleştirdiği doktora tezinin ardından Türkiye’de mimarlık alanında başladığı akademik kariyeri 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. Dört yıllık cezaevi sürecinin anılarıyla yazdığı ilk kitabı “Uçurtmayı Vurmasınlar” aynı zamanda ilk senaryosunun temelini oluşturdu. Filmin kazandığı başarı Çiçekoğlu’nu sinemaya yönlendirdi ve yazdığı yeni senaryoların yanı sıra sinemada akademik kariyer yaparak bu alanda profesör oldu. Mimarlıkla bağını koparmayan Çiçekoğlu, özellikle şehir ve sinema ilişkisine yoğunlaştı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde öğretim üyesidir.

Mehmet V. Kütükçüoğlu

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1989 yılında mezun oldu. İsviçre’de başladığı lisansüstü çalışmalarını 1992 yılında Los Angeles’taki SCI-ARC Mimarlık Okulu’nda tamamladı. Mesleki faaliyetlerine paralel olarak yürüttüğü akademik çalışmalar çerçevesinde SCI-ARC, ODTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dersler verdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans Programı’nda stüdyo yürütücülüğü yaptı. Kent, mimarlık ilişkisi ve mimarlık mesleği üzerine yazdığı makaleleri çeşitli mecralarda yayınlandı. İstanbul Deniz Müzesi, İzmir Opera Binası, Yapı Kredi Galatasaray Kültür Merkezi gibi projeler ile TEĞET ortaklarından biri olarak profesyonel yaşamını sürdürüyor.

Namık Günay Erkal

Prof. Dr., TED Üniversitesi

1996-2016 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde çalışan Namık Erkal, şu anda TEDÜ Mimarlık Bölümü’nde Doçent olarak görev yapıyor. Akademik çalışmaları ve yayınları erken modern kent morfolojisi, kent sınırının mimarisi, Osmanlı döneminde çarşı, gümrük ve liman yapıları ile özellikle İstanbul kent tarihini kapsıyor. Erkal’ın tarihi çevrede yeni yapılar ve müze konularına odaklanan proje çalışmaları bulunuyor.

Caner Bilgin

İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra lisans derecesini 2009 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi’nden aldı. 2008-2009 yılları arasında değişim programıyla Technische Universiteit Eindhoven’da bulundu. Yüksek lisans eğitimini ise 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 2011-2014 yılları arasında TEĞET Mimarlık’ta Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar’la çalıştı. 2012 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışıyor.