Yapı Biyolojisi Ekolojisi Geleceğimizi Nasıl Şekillendirecek?And Akman, Merve Titiz

Sunum   //   2 Kasım 2016 @ 2:30

Binalar, yapım/yıkım süreçlerinde dünyadaki atıkların 1/3'üne, dünya karbondioksit salımının da yine 1/3'üne sebep oluyor. Çevreye böylesine etki eden yapılar insanların sağlığını da büyük ölçüde etkiliyor çünkü günümüzde artık zamanımızın %90'nını yapıların içinde geçiriyoruz.

Sektörün olumsuz etkileri arttıkça, yapıların insan sağlığı ve doğal ekosisteme etkilerine odaklanan yapı biyolojisi bilim dalı ve bu doğrultuda tasarım yaklaşımları gelişiyor.

Yapı biyoloğu ve mimar And Akman sunum kısmında yapı biyolojisi ve ekolojisi yaklaşımı, sağlığımızı destekleyen yapı ve yerleşim özellikleri, bu alanın Avrupa'daki gelişimi ile iyi örneklere yer verecek ayrıca Merve Titiz ile birlikte Türkiye'de Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü'nün çalışmalarını aktaracaklar. Sunum sonrası katılımcıların sorularının yanıtlanmasının yanı sıra bu alanın Türkiye'deki gelişimine yönelik sohbet edilecek.

And Akman

Yirmibeş yıldır yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine sürdürdüğü uluslararası akademik ve mimari çalışmalarına mimarlık eğitimi aldığı Mimar Sinan Üniversitesinde başladı. Eğitimini New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü’nde (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı.

2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; halen, kurucu ortağı olduğu "eds+architecture"da uluslarası mimari proje ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Yapı biyolojisi ve ekolojisi konularında uluslararası alanda makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. Ayrıca kurucusu olduğu Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü'ndeki eğitim, yayın, etkinlik, biyoklimatik yapı analizleri gibi faaliyetlerin içeriklerinin yönetimini üstleniyor.

Merve Titiz

1999 senesinde Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yaklaşık 8 yıl Türkiye’de çeşitli sektörlerin öncü kurumlarında (dDf, Bilsar, Titiz, İstanbul Modern, vd.) tasarım, iletişim, süreç ve etkinlik yönetimi alanlarında tecrübe edindikten sonra kendi girişimlerini başlattı. Tasarım ve iletişim alanlarındaki iş tecrübesine paralel 2001-2004 yıllarında Bilgi Üniversitesinde ‘Tasarım Yönetimi Sertifika Programı’ ve ‘Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etti.

Sürdürülebilirlik odağı doğrultusunda 2009 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ilk Uluslararası Ekolojik Tasarım Buluşması’nı İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirdi. 2 hafta süren, 2 konferans ve 2 paralel sergiden oluşan bu kapsamlı organizasyon sürecindeki birikimini, 2011 yılında tamamladığı ‘Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Yüksek Lisans Programı’nın (MSLS) sağladığı çok kültürlü çalışma ortamı ve uluslararası uzman ağına dahil olarak pekiştirdi. 2011 itibariyle çalışmalarını sürdürülebilirlik odaklı kurumsal ve yerel gelişim alanında sürdüren Merve Titiz, 2015 senesi itibariyle kurucusu olduğu Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü'nün operasyon ve iletişim çalışmalarını yönetmektedir.