15 Yılın Birikimi: docomomo-tr.orgDocomomo_tr Yönetim Kurulu

Sunum   //  21 Mart 2018 @ 2:30

DOCOMOMO (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighborhoods of the Modern Movement), kamunun dikkatini 20. yüzyılın zengin kültürel tarihine çekmek ve modern mimarlığın önemli ürünlerini belgelemek amacıyla 1988 yılında oluşturulan uluslararası bir girişimdir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görevli öğretim üyelerinden oluşan bağımsız bir çalışma grubu da 2002 yılından beri bu uluslarası girişimin içinde yer almaktadır. DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, 20. yüzyıl mimarlık mirasının ulusal envanterini hazırlamayı, belgeliğini oluşturmayı, Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin koruma kapsamına alınmasını sağlamayı ve böylece Türkiye’nin modern mirasının öneminin yaygın olarak tanınması için kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu etkinlikte, DOCOMOMO_Türkiye’nin 15 yıldır gerçekleştirdiği çalışmaların derlendiği ve Mimarlar Derneği 1927’nin desteğiyle hazırlanan web sayfası tanıtılacaktır.