Ankara'da Geçmişi ve Günümüzü Geleceğe Taşımak: Kent Araştırma Merkezi Olarak VEKAMFiliz Yenişehirlioğlu

Sunum   //   9 Mayıs 2018 @ 2:30

Bu konuşmanın ilk bölümünde Kent Araştırma Merkezleri ve Kültürel Bellek konusu ele alınacak, kültürel bellek kavramını oluşturan farklı tarihsel bakış açıları üzerinde durulacaktır. İkinci kısmında ise Ankara’da bir Araştırma Merkezi olarak VEKAM koleksiyonları ve etkinlikleri tanıtılacak, Araştırmalar ve Projeler hakkında bilgi verilip, araştırmacıların VEKAM’dan nasıl yararlanabileceği konusu açıklanacaktır.

Filiz Yenişehirlioğlu

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, sanat tarihi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Fransa Paris- Sorbonne Üniversitesinde tamamlamıştır. Uzun yıllar Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışan Yenişehirlioğlu, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin kurucu dekanlığını yapmıştır. 2014 yılından beri Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve yine Koç Üniversitesinin Ankara’da bulunan Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (VEKAM) direktörlüğünü yürütmektedir. Osmanlı Sanatı, Mimarisi, Kentleri ve Arkeolojisi üzerine dersler vermiş olan Prof. Dr. Yenişehirlioğlu’nun bu konularda uluslararası ve ulusal yayınları bulunmaktadır.