Modern Korumanın Kapadokya Sınavı: Uçhisar'da Argos DeneyimiAslı Özbay

Sunum   //  10 Ocak 2018 @ 2:30

Kapadokya'da mimarlık ve restorasyon, 21. yüzyılda hala, ne ülkenin ne de meslek ortamının dağarcığında ciddi yer tutmayan bir konu. Bu alanda, örneğin sivil mimarlık konusunda yapılmış bir doktora tezine rastlamak mümkün değil. Bölgenin Bizans dini mimarisine ait önemli miktarda çalışma-araştırma var ama burada da temel kaynaklar genellikle yabancı kökenli. Kapadokya'nın gözardı edilmiş, bilgi yüklü, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu söylemek yanlış olmaz. Böyle bir alanda, 15 yıldır mimarlık ve restorasyon konularıyla uğraşmak, modern mimarlık öğretisinin ve restorasyon mottolarının pek çoğunu gözden geçirmeye, yeniden değerlendirmeye vesile olan ilginç bir sürece dönüşebiliyor. Uçhisar'da bir "köysel dönüşüm" projesi diyebileceğimiz Argos in Cappadocia oteli, 1996'dan bu yana sürmekte olan kendine özgü restorasyon-canlandırma sürecinde, bu tartışmalar için çok elverişli bir zemin hazırlıyor.

Aslı Özbay

1987-1990 yılları arasında Mimarlar Odası Genel Merkezi’nde, Mimarlık Dergisi ve oda yayınları Yayın Sekreterliği, Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, Çağdaş Türkiye Mimarlığı Sempozyumları, Mimarlık Müzesi vb mesleki etkinlikler ağırlıklı konularda, 6 yılı profesyonel olarak, etkin görev üstlendi. “Mimarlık Meslek Yasası” çalışmalarının Oda gündeminde yoğun olarak yer aldığı 1992-95 döneminde, Genel Sekreter Yardımcısıydı. 2000-2001 döneminde Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyesi ve Şube Sekreteri oldu. 2002-2004 yılları arasında Mimarlık Dergisi ve Ankara Şubesi yayın kurullarında görev aldı. 1990-1992 yıllarında Yapı-Endüstri Merkezi Ankara Şube Müdürü oldu.

1996-1998 yıllarında Vanlı Mimarlık Vakfı Genel Sekreteri ve TSMD Yayın Sekreteri olarak çalıştı. 1998-2002 yılları arasında free-lance yayın editörlüğü yaptı. 2002’den sonra TH-İDİL Mimarlık Şehircilik AŞ ekibiyle birlikte serbest mimarlık çalışmalarına katıldı ve restorasyon işlerinin yürütücülüğünü üstlendi. 2010'dan buyana Kapadokya'da, Uçhisar merkezli mimarlık ve uygulama firması Argos Yapı'nın genel müdürü olarak restorasyon işlerine devam ediyor.