Açık Mimarlık | Open Architecture: Migration, Citizenship and the Urban Renewal of Berlin Kreuzberg by IBA-1984/87Esra Akcan

Kitap Tanıtımı   //  19 Aralık 2018 @ 2:30

Bu sunumda Esra Akcan 2018’de çıkan yeni kitabını tanıtacaktır. Bu kitap göçmen mahallelerinin kentsel dönüşümü üzerinden yurttaşlık, mültecilik, insan hakları, radikal demokrasi gibi günümüzün temel sorunsallarının mimarlık ile kesişim noktalarına eğilmekte, ve bu tartışmalar sonucunda bir açık mimarlık kuramı önermektedir.

Esra Akcan

Doç. Dr., Cornell Üniversitesi

Esra Akcan, Cornell Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nün kalıcı kadrosunda associate profesör olarak çalışmaktadır. Mimarlık eğitimini ODTÜ'de, doktora ve post-doktora derecelerini New York Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Chicago’da Illinois Üniversitesi, Berlin’de Humboldt Üniversitesi, New York’da Columbia Üniversitesi, New School, ve Pratt Enstitüsü, ve Ankara’da ODTÜde tarih-kuram dersleri ve mimarlık stüdyoları vermiştir. Akcan’a ödül veren kurumlar arasında Berlin Amerikan Akademisi, Berlin İleri Çalışmalar Enstitüsü (Wissenschaftskolleg), Graham Vakfı, Clark Enstitüsü, Getty Araştırma Enstitüsü, Kanada Mimarlık Merkezi, CAA, Mellon Vakfı, DAAD ve KRESS/ARIT bulunmaktadır. Akcan son dönem araştırmalarında jeopolitik açıdan bilinçli küresel mimarlık ve kent tarihi yazımı konusuna eğilmiş, Avrupa ve Batı Asya’nın içiçe geçmiş modern ve güncel mimarlık ve kentleşme tarihlerini öne çıkarmıştır.

Architecture in Translation: Germany, Turkey and the Modern House isimli kitabı, mimarlığın küresel dolaşımını anlamak için çeviri kavramını dilden görsel mecralara taşıyan yeni bir kuram üretmiştir. Bu çalışma, gerçek bir kozmopolit etik ve küresel adalet için tabandan gelen yeni bir çevrilebilirlik kültürüne bağlılığı önerir. Sibel Bozdoğan’la birlikte yazdığı Turkey: Modern Architectures in History kitabı ise kapsayıcı bir dünya modern mimarlık tarihi serisi için hazırlanmış, Türkiye mimarlığının tüm yirminci yüzyılını kapsayan herhangi bir dilde yazılmış tek kitaptır. Akcan’ın, yeni kitabı Open Architecture: Migration, Citizenship and the Urban Renewal of Berlin-Kreuzberg Berlin’in göçmen mahallesinin kentsel dönüşümü üzerinden yeni bir açık mimarlık kuramı üretmektedir. Akcan ayrıca Çeviride Modern Olan ve Dolgu İstanbul: Küresel Şehre Oniki Senaryo kitaplarının yazarıdır. Domus m dergisi için küreselleşme, Centropa için Türkiye ve Almanya’nın içeiçe geçmiş tarihleri, ve Nakhara için Asya modernitesinin yazımı temalı sayıları derlemiştir. Farklı dillerde yayınlanan akademik ve profesyonel dergilerde güncel kuram, Batı Asya’da modern ve güncel mimarlık, küreselleşme, küresel tarih-yazımı, Osmanlı fotoğrafçılığı, diaspora kent ve mimarlığı konularında yüzden fazla makalesi bulunmaktadır.