"Lost and at Risk: The Modern Heritage of the Capital Ankara, 1927-1939" Sergisi Kaunas-Litvanya'da: Kent ve Sergi İzlenimleriLale Özgenel, T. Elvan Altan

Sunum   //  12 Aralık 2018 @ 2:30

"Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası, 1927-1939" sergisi, Mimarlar Derneği 1927’nin 90. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında hazırlandı ve ilk kez 2017 yılında, "Savaşlararası Dönemde Kaunas Mimarlığı, Litvanya" sergisi ile birlikte Ankara’da sergilendi. Bu sunuşta, Ankara sergisinin Ekim 2018’de Kaunas’ta açılmasının ardından, iki kentin modern mimarlık miraslarını birlikte değerlendirerek kent ve etkinlik izlenimlerimizi paylaşmayı hedefliyoruz.

Lale Özgenel

Prof. Dr., ODTÜ

ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1987 yılında Lisans, 1992 yılında Yüksek Lisans (Mimarlık Tarihi) ve 2000 yılında Doktora (Mimarlık) derecelerini almıştır. 2001-2004 yılları arasında Oxford Üniversitesi, Atina Amerikan Akademisi ve Roma Amerikan Akademisi’nden burslar alarak doktora sonrası araştırma ve yayın yapmıştır. Antik döneme yoğunlaşan konut ve gündelik yaşam tarihi, cinsiyet ve mahremiyet çalışmaları odaklı araştırmaları, yayınları ve çevirileri vardır. Uluslararası arkeoloji projelerinde (Göksu Arkeoloji Projesi - İngiliz Arkeoloji Enstitüsü ve Avkat Arkeolojik Yüzey Araştırması - Princeton Üniversitesi) sorumlu mimar, ekip lideri ve koordinatör olarak çalışmıştır. 1992 yılından bu yana öğretim üyeliği yaptığı ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık tarihi dersleri vermekte, 4. Sınıf mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çeşitli idari sorumluluklarının ve akademik çalışmalarının yanı sıra proje yarışmalarına katılmakta ve mimari tasarım araştırmaları ve uygulama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özgenel halen Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği ve Mimarlar Derneği 1927’nin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

T. Elvan Altan

Prof. Dr., ODTÜ

T.Elvan Altan , ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde lisans eğitimini 1989 yılında, Mimarlık Tarihi alanında yüksek lisans eğitimini 1991 yılında, SUNY Binghamton Üniversitesi’nde Mimarlık ve Sanat Tarihi alanında doktora eğitimini 1999 yılında tamamladı. Halen ODTÜMimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve DOCOMOMO_Türkiye Ankara temsilciliği görevini yürütmektedir.

Altan’ın, araştırma konularının odağını oluşturan ondokuzuncu ve yirminci yüzyıl mimarlığı ile mimarlık tarihyazımı alanlarında çeşitli uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi , bildirisi ve kitap bölümü vardır. Çok sayıda kitabın editörlüğünü üstlenmiş, uluslararası ve ulusal çok sayıda ödül kazanmıştır. Altan, başta Mimarlar Odası Mimarlık Dergisi Yayın Kurulu ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi Bina Kimlikleri ve Envanteri Projesi olmak üzere meslek kuruluşlarının çeşitli komite ve kurullarında görev yapmaktadır.