Paul Bonatz'ın Türkiye YıllarıAslı Can

Sunum   //  14 Kasım 2018 @ 2:30

Paul Bonatz'ın Türkiye Yılları adlı konuşma, 1877-1956 yılları arasında yaşamış Alman mimar Paul Bonatz'ın Türkiye'de geçirdiği yıllara odaklanır. 1916, 1927 ve 1942 yıllarında muhtelif sebeplerle birer defa Türkiye'yi ziyaret etmiş olan mimar, 1943-1954 arasında geçen on bir yılda ülkede yerleşik olarak yaşamıştır. Konuşmanın amacı, bir yandan Bonatz'ın Türkiye'deki ideolojik ve morfolojik üretimlerini arşiv belgeleri üzerinden ve mümkün olduğu kadar tarafsızca ortaya koymaya çalışmak, diğer yandan, söz konusu üretimlerin ülkenin mimarlık ortamında çarptığı yüzeyleri tespit edebilmek adına adı geçen yıllar ekseninde bir mimarlık tarihi okuması yapmaktır. Bu iki paralel okuma, Bonatz'ın Türkiye ve Türkiye'deki mimarlık çevreleriyle kurduğu ilişkiyi doğru yorumlayabilmek adına oldukça kritiktir.

Konuşmanın asıl odağı, mimarın Türkiye'de yerleşik olarak geçirdiği on bir yıl olmakla birlikte, öncesinde bu coğrafyaya değdiği tek seferlik serüvenler de detaylı birer okumaya tabi tutulur. Türk-Alman Dostluk Yurdu proje yarışması dolayısıyla Türkiye'ye ilk geldiği yıl olan 1916, yaptığı Doğu Avrupa gezisi dahilinde İstanbul'a uğradığı yıl olan 1927 ve Anıtkabir proje yarışması jürisi olarak ülkeye davet edildiği yıl olan 1942, hem saydığımız nedenler, hem de bu dönemlerin Türkiye ve Almanya bağlamlarındaki sosyo-kültürel ortamları doğrultusunda detaylı bir şekilde değerlendirilir.

Paul Bonatz'ın Türkiye Yılları adlı konuşma, Türkiye mimarlık tarihindeki son derece önemli figürlerden biri olan mimarı anlamaya ve anlatmaya çalışan bir okuma yapmayı deneyecektir.

Aslı Can

2000 yılında İstanbul Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık okudu. Aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı programında Yüksek Lisansını tamamladı. 2017 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi programın dahilinde yazdığı “Paul Bonatz’ın Türkiye Yılları” başlıklı tezi ile Doktora derecesi aldı. 2008-2016 yılları arasında SALT’ta Mimarlık ve Tasarım Arşivi yürütücülüğü görevini üstlendi. 2016-2017 tarihlerinde İstanbul Modern’de Asistan Küratör olarak çalıştı. Şu an Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemi politik eksende mimarlık üretimleri, Sanayi Devrimi sonrası Avrupa modernizmi, modernite ve benzeri alanlara odaklanmaktadır.