Çoğunlukçu Olmayan Bir Mimarlık Tarihi Yazımı Denemesi: Azaryan Yalısı ve Yerinden Edilen ModernliklerAslıhan Günhan

Sunum   //  10 Nisan 2019 @ 2:30

Konuşma, Aslıhan Günhan'ın doktora programı yeterlilik öncesi araştırma makalesi kapsamında yazdığı "'Malign' Houses, 'Benign' Museums: Biography of the Azaryan Mansion" çalışmasına dayanmaktadır. Cornell Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü tarafından 2018 yılında en iyi makale ödülüne layık görülen bu çalışma, geç 19. ve 20. yüzyıllarda İstanbul Büyükdere'de bulunan Azaryan yalısının yüz yıllık monografisine odaklanmakta, ve mimarlık pratiği, göç, konut ve yurttaşlık hakkı ile koruma pratikleri ve yapının söylemsel ve şemasal dönüşümünü sorgulamaktadır. Makalenin ürettiği sorular doktora tez çalışmasının ilk önerisinin de temelini oluşturmuştur ve soruları örgütleyen literatür, araştırma aşamasındaki bulgular ve sorular dinleyicilerle paylaşılacaktır.

Aslıhan Günhan

1986 yılında Ankara'da doğdu. 2008 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nden mimarlık lisans derecesi ve şehir planlama yan dal sertifikası ile mezun oldu. 2011 yılında ev müzeler üzerine yaptığı tez ile mimarlık yüksek lisans derecesini aldı. 2009 - 2014 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2014 - 2015 yıllarında Fulbright Bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi GSAPP'de misafir araştırmacı olarak bulundu ve aynı dönemde Museum of Modern Art (MoMA) Mimarlık ve Tasarım Departmanı'nda çalışarak "The Endless House" ve "A Japanese Constellation" sergilerinin araştırmacılığını üstlendi. 2015 yılından bu yana Cornell Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Kentsel Gelişim Programı'nda doktora öğrencisidir. Çalışmaları Mellon Vakfı; Cornell Üniversitesi'nde Avrupa Çalışmaları Enstitüsü, Einaudi Center, Society for the Humanities, Institute for Comparative Modernities ve Clark Initiative; Atina'da Fransız Enstitüsü; ve Ankara'da VEKAM tarafından desteklenmiştir. Doktora araştırması modern mimarlık yazını, 19. ve 20. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve ulus devletleri, karşılaştırmalı modernlikler, postkolonyal teori ve göç çalışmalarına yoğunlaşmaktadır.