Bir Sinema Seti Olarak Ankara: 'Ankara Filmleri' Üzerinden Kentin Mimarlık Tarihini OkumakAylin Atacan

Sunum   //  16 Ocak 2019 @ 2:30

‘Ankara Filmleri’nde sahne, mimari imgelerden oluşan Ankara kentidir. Ankara filmleri üzerinden; üretilen, yeniden canlandırılan ve temsil edilen mekânların izlerini sürmek, mekansal değişimi ve dönüşüm mimarlık tarihinin kendi kronolojisi ve dinamikleri içerisinde değerlendirmeye, dönüşen kent kimliğini algılamaya ve incelemeye olanak sağlar. Bu sunumda bir film seti olan Ankara’nın objektif arkasında filtrelenerek hareketli imajlar olarak yeniden üretimi sırasında etkin olan aktörlerin rolleri ve Ankara’nın bir film platosu olarak seçilmesi sorgulanacaktır.

Aylin Atacan

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tamamladıktan sonra, Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi aldı ve modern mimarlıkta yabancılaşma sorununu Fransız yönetmen Jacques Tati filmleri üzerinden sorgulayan bir tez üretti. Filmleri mimarlık tarihi pratiğinin temsil araçlarından biri olarak gören Aylin Atacan’ın çeşitli kurumlardan aldığı görüntü yönetmenliği ve sinema okur-yazarlığı sertifikaları bulunmaktadır. Doktora eğitimine aynı zamanda araştırma görevlisi olarak çalışmakta olduğu Odtü’de Mimarlık Tarihi Lisansüstü programında devam etmekte, Pompeii antik kenti üzerinden antik dönem filmleri ve mimarlık tarihi ilişkisini irdelemektedir.