ARKİ-DRAMBatu Kepekçioğlu

Sunum   //  27 Şubat 2019 @ 2:30

Batu Kepekcioğlu güncel mimarlığa yönelik akademik çalışmaları sırasında, antik bir anlatı geleneği olan dramın estetik ve mantıksal düzlemdeki güçlü yansımaları ile karşılaşmış ve bu durumu tanımlamak için de ‘mimarlık’ ile ‘dram’ kelimelerini bir araya getirerek ‘arki-dram’ terimini türetmiştir. ‘Arki-dram’, mimari temsil araçları ile toplumsal bir uzlaşma süreci sonunda mimarlar tarafından kullanıcı olarak genelleştirilmiş kişileştirmeler için üretilen, estetik ya da performatif ereği neden-sonuç ilişkisi ile gerekçelendirilerek belirlenen ve hiçbir belirsiz nokta barındırmayan bir bütünlük içinde kurulan yakın geleceğe dair ikna edici bir ideal şimdiki zaman vizyonu, dondurulmuş bir an ya da durumdur.

Batu Kepekçioğlu

1980 yılında İstanbul'da doğdu. 2003 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü' nden mezun oldu. 2007 yılında İTÜ Mimari Tasarım Program kapsamında hazırladığı "Fonksiyonel Esneklik" adlı teziyle Yüksek Lisans derecesini aldı. Davetli olarak katıldığı 2012 İstanbul Tasarım Bienali'ne "Töztepe" adlı işiyle dahil oldu. 2013 yılında, Volkan Taşkın ile birlikte “FULLKONTAK” mimarlık pratiğini kurdu, 2014 yılında da daha geniş katılımlı LOT Studio'ya dönüştürdü.

Katıldığı ulusal yarışmalarda ödüller aldı. Tasarladığı 'Tek Saflı Mescit' projesi ile 2015 “Mimar Turgut Cansever Mimarlık Başarı Ödülü”ne, mimari projelerini hazırladığı “Kâmil Abduş Gölü ve Çevresi Ekolojik Restorasyon ve Rekrasyon Projesi” ile de 2017 yılında “Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri Proje Dalı Teşvik Ödülü’”e layık görüldü.

2018 yılında İTÜ Mimari Tasarım Doktora Programı’nda hazırladığı “Sine-dram ve Arki-dramın Eleştirisi: Dziga Vertov ve Rem Koolhaas” adlı doktora tezini tamamladı. 2019 yılından itibaren doktor öğretim üyesi olarak Doğuş Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir.