Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması (SARAT) ProjesiIşılay Gürsu - Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü

Sunum   //  13 Şubat 2019 @ 2:30

Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü tarafından, Koç Üniversitesi ANAMED ve ICOM UK ile ortaklaşa yürütülen SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesinin amacı Türkiye’de arkeolojik varlıkların korunması için bilgi-kapasite ve farkındalık artırmaktır. Proje kapsamında hayata geçirilmiş olan çalışmaların sunulacağı bu konuşma, özellikle Türkiye’de toplumun arkeolojik varlıklara yönelik algı ve tutumunun anlaşılmasına dair yapılan araştırmalara değinecektir.

Işılay Gürsu

Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde lisans öğrenimini tamamlamasının ardından, yüksek lisansını Koç Üniversitesi’nde Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi bölümünde yaptı. 2013 yılında, İtalya’nın Lucca şehrinde yer alan IMT Institute for Advanced Studies’in 'Kültürel Miras Yönetimi' programından doktora derecesini aldı. Aynı yıl Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü’ne kültürel miras yönetimi doktora sonrası araştırmacısı olarak katıldı. İngiliz Akademisi Sürdürülebilir Gelişim Programı tarafından fonlanan 'Kalıntıların Yanı Başında Yaşamak: Yerel Halklar için Sürdürülebilir Gelişim Noktaları olarak Arkeolojik Alanlar, Güneybatı Türkiye örneği' başlıklı projeyi yürüttü. Aynı zamanda SARAT (Safeguarding Archaeological Assets of Turkey) projesinin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Halen SARAT Projesi kapsamında Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışmakta.