Kaunas 2022 Yerel Modernizmin Temsili, Mekanları ve İfadeleriBurcu Ateş, Elif Selena Koçyiğit, Melek Pınar Uz Baki

Sunum   //  17 Kasım 2020 @ 19:30

Litvanya’nın Kaunas kentinin 2022 yılı Avrupa Kültür Başkenti seçilmesinin ardından kent 2017 yılından itibaren çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. “Kaunas 2022” projesi kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikler, Kaunas’ı yerel özelliklerinin ön plana çıktığı; kamusal alanlarının herkesçe erişilebilir olduğu, çağdaş kültürü ve toplumsal sanatı destekleyen bir kent ve gezginler için bir cazibe noktası olarak ele alıyor. Bir koruma ve farkındalık projesi olarak süren Kaunas 2022, birçok kente ilham verebilecek nitelikte yaratıcı çalışmaları da içeriyor. Kentin modern dönem mimari eserlerinin yanı sıra kültürel ve sanatsal mirasını da merkezine alan Kaunas 2022 projesi kapsamında üretilen bu çalışmalar, toplumun farklı kesimlerinin ilgisini çeker nitelikte. Böylelikle, kentin Baltık bağlamına özgü “yerel modernizmi” gündelik yaşamın her katmanında görünür kılınması hedeflenmiştir.

Odağında Kaunas 2022 projesinin yer aldığı “Kaunas 2022: Yerel Modernizmin Temsili, Mekânları ve İfadeleri” başlıklı sunum ile konuşmacılar Kaunas’ın yerel modernizminin farklı ifade araçları ve ortamları aracılığıyla kamuya aktarılmasının hikâyesini paylaşacaktır.

Çevrim içi ortamda gerçekleşen etkinliğin kaydına Mimarlar Derneği 1927 Youtube sayfasından ulaşılabilir.

Burcu Ateş

ODTÜ Mimarlık Bölümü lisans eğitimini ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehir Planlama yandal programını 2012 yılında şeref derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans derecesini 2015 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı'ndan aldı. 2016 yılından beri Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve ODTÜ Mimarlık Bölümü ve Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Viyana ve Berlin’de araştırmalar yapmıştır. Viyana Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı “Urban Trialogue” adlı projenin ve “Birlikte Oyun, Birlikte Uyum” adlı AB Sivil Düşün Programı destekli projenin yürütücülüğünü yapmaktadır. Araştırmaları genel olarak disiplinlerarası bir bağlamda kent kuramı ve tarihi, katılımcı kentsel tasarım ve topluluk inşası, birlikte yaşam ve üretme pratikleri, eleştirel mekânsal pratikler, gündelik yaşam, kentsel araştırmada feminist yöntem, beden ve mekân gibi konular üzerine yoğunlaşmaktadır.

Elif Selena Ayhan Koçyiğit

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden, Yüksek Lisans derecesini Almanya/ Dessau Institute of Architecture (DIA) Mimarlık Programı’ndan aldı. 2018 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Doktora Programı’nı “Ulus Meydanı’nın Hikâyesi: Ankara’daki Tarihi Bir Kamusal Alanın Sürekliliği, Dönüşümü ve Değişimi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme” başlıklı tezi ile tamamladı. 2011-2014 yıllarında Sivil Mimari Bellek Ankara Projesi’nde, 2017 yılından itibaren Ankara’da İz Bırakan Mimarlar Projesi’nde yer aldı. 2015-2016 akademik yılında KAPLAN ve ANAMED ortaklığında verilen Arkeolojik Alan Yönetimi bursunu, 2017 yılında Koç Üniversitesi/VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi Araştırma Ödülü’nü kazandı. Araştırma alanları içinde tarihi kentlerde ve kamusal açık alanlarda değer tanımı, kentsel restitüsyon ve koruma yer almaktadır. Halen Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapan Ayhan Koçyiğit, lisans ve lisansüstü düzeyde koruma ve kentsel tasarım odaklı dersler vermektedir.

Melek Pınar Uz Baki

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden bölüm birinciliği ile aynı üniversitenin Mimarlık Bölümü’ne geçiş yaptı. 2013 yılında mimarlık lisans eğitimini bölüm beşinciliği derecesi ile tamamladı. Aynı yıl ODTÜ Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Programı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini sürdürürken, ODTÜ’de araştırma görevlisi olarak çalıştı. Eş zamanlı olarak 2013-2016 yılları arasında kentsel ve mimari tasarım projelerinde yer aldı. 2016 yılında mimari temsil, müze mekanları, farklı temsil yöntemleri ve araştırmaları üzerine yürüttüğü yüksek lisans çalışmalarını tamamladı. 2022 senesinde ODTÜ Mimarlık Programı’nda mimari yapım bilgisi, süreçleri, aktörleri ve söylem araştırmaları üzerine yürüttüğü doktora çalışmalarını tamamladı. Doktora eğitimi sırasında ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen Doktora Performans Ödülü’nü aldı. Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2015-2019 yılları arasında araştırma görevlisi, 2019-2023 arasında öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2023 yılı itibariyle de aynı kurumda doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Eş zamanlı olarak 2019’dan bu yana Bilkent Üniversitesi, Mimarlık Bölümü tasarım stüdyoları derslerini yürütmektedir. Başkent Üniversitesi ve Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi ortaklığında, Modern dönem Ankara yapıları ve mimarları üzerine gerçekleştirilen “Ankara’da İz Bırakan Mimarlar” araştırma/belgeleme projesi ekibinde yer almaktadır. Ayrıca, Mimarlar Derneği 1927’de Yönetim Kurulu üyesidir.