1960'lar ve Bir Sosyal Devrim Aracı Olarak MobilyaUmut Şumnu

Sunum   //  27 Nisan 2021 @ 19:30

1960’lar her alanda büyük değişimler yaşandığı bir dönem olarak belirmektedir. Dönemin siyasal ve toplumsal alandaki sistem karşıtı hareketleri ve post-yapısalcı düşünce yaklaşımları çok kısa zamanda başta siyahiler ve göçmenler/azınlıklar olmak üzere kadınlar, eşcinseller, gençler gibi kitleler tarafından benimsenir. Bu hareketlerin ortaya koyduğu yaklaşımlar zaman içerisinde kendi sanat ve tasarım kültürlerini, kendi müziklerini, edebiyatlarını, sinemalarını, mimarisini, iç mekânlarını ve mobilyalarını oluşturmuşlardır. Tüm bu üretimler değişimin sürekliliğini esas alır ve dönemin özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı toplumsal yaklaşımlarının yansıması olarak ortaya çıkar. Bu kapsamda sunum, 1960’lardaki siyasal ve toplumsal dönüşümün izlerini sanat ve tasarım alanında anlamaya ve özellikle de bir sosyal devrim aracı olarak görülebilecek dönemin mobilyaları üzerinden örneklendirmeye çalışır.

Umut Şumnu

Doç. Dr.

1978 yılında Ankara’da doğdu. Lisans ve yüksek lisans derecelerini Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. 2012 yılında Between Being and Becoming: Idenity, Question of Foreignness and the Case of the Turkish House (Varlık ve Varoluş Arasında: Kimlik, Yabancı Sorunsalı ve Türk Evi Olgusu) başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Genel olarak, mimarlık, sanat ve tasarım tarihi, kuramı ve eleştirisi; mimarlık ve felsefe ilişkisi üzerine çalışıyor. Birçok uluslararası ve ulusal dergide makaleleri yayımlandı. Birçok kitapta bölüm yazarlığı yaptı. Kitabevi Yayınları’ndan Mimarlar ve Apartmanları: Ankara’da Konut/Barınma Kültüründen Örnekler adıyla bir kitap yayınladı. 2023 yılında b.kitap'tan çıkan Çizgilerle Türkiye'de Modern İç Mekan ve Everest yayınlarından çıkan Başrolde Mimarlık: Yeşilçam Filmlerinde Mekan ve Modernite kitabını yayına hazırladı. Ankara Apartmanları belgesellerinin bilimsel danışmanlığını yaptı. Halen Başkent Üniversitesi ve TED Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Verdiği Tasarım Stüdyosu, Mobilya Tarihi, Mobilya Tasarımı, Mekân Kültürü, Mimarlık ve Felsefe, Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri gibi derslerin yanında, birçok çevirisi, katalog metni, iç mimarlık uygulamaları, sergilemeleri var.