Sıra Dışı Konut Yapıları/ Yerleşimleri: Yeşiltepe (ve Yıldıztepe) Bloklarımoderatör: T. Elvan Altan, sunum: Nazan Çapoğlu Bakırcı, Değerlendirme:Aydan Aytemiz, Ömür Bakırer, Nur Çağlar, Baki Çivit, Güneren Ersoy ve Bülent Kıvanç

Sıra Dışı Konut Yapıları/ Yerleşimleri   //  14 Aralık 2021 @ 19:30

Sıra Dışı Konut Yapıları / Yerleşimleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik serisinin ikinci toplantısının konusu Yeşiltepe (ve Yıldıztepe) Blokları olarak belirlenmiştir. Bu etkinlik serisi, gündelik hayatta önlerinden sıklıkla geçtiğimiz ancak belki de fark etmediğimiz, gerek mimari özellikleri gerekse sundukları çevresel ve mekansal olanaklar ile benzerlerinden farklılaşarak öne çıkan ve güncel tasarımlar için yol gösterici potansiyeller barındıran konut yapılarına/yerleşimlerine dikkat çekmek ve bu yapıları/yerleşimleri ve mimarlarını kıymetlendirmek hedefiyle düzenlenmektedir. Etkinlikte, kullanıcıların dikkatinin yaşamakta oldukları yapılara / yerleşimlere çekilmesi ve deneyimlerinin paylaşılması da önemsenmekte; mimari açıdan yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra kullanım açısından değerlendirmelerin de paylaşılacağı bir platform oluşturulmaktadır