Dünya Miras Listesinde: Arslantepe HöyüğüMarcella Frangipane, Aslı Özyar moderatör Zeynep Eres

Sunum   //  30 Kasım 2021 @ 19:30

"Malatya, Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 44. Oturumunda, 26 Temmuz 2021 tarihinde Dünya Mirası Listesi’ne dahil edildi. Arslantepe Höyüğü, Türkiye’nin Dünya Miras Listesi’ndeki 19. kültür varlığıdır. İlk kazı çalışmalarının 1932 yılında başlatıldığı Arslantepe Höyüğü’nde aralıklı ön araştırmaların ardından 1961 yılından bu yana düzenli olarak arkeolojik kazılar sürdürülmüş ve M.Ö. 4. Binyılda Arslantepe’nin bölgeye egemen çok önemli bir yerleşim merkezi olduğu anlaşılmıştır. Arslantepe Höyüğü’nün en özgün özelliği daha önce Toros dağlarının güneyinde Suriye-Mezopotamya düzlüklerinde başladığı düşünülen kentleşme ve devletleşmeye gitme sürecinden bağımsız farklı bir modelde kentleşme ve devletleşme sürecinin eş zamanlı olarak Anadolu platosunda yaşandığını ortaya koymasıdır." Arslantepe’nin kazılarını 2020’ye kadar Prof.Dr. Marcella Frangipane, 2020 sonrasında Doç.Dr. Francesca Balossi Restelli yürütmüştür.

Marcella Frangipane

Palermo, Sicilya’da dünyaya gelen Prof. Dr. Marcella Frangipane, Roma Sapienza Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. Sonrasında kazı metodolojisi, antropoloji ve tarih alanlarında kendini geliştirdiği paleontoloji eğitiminin ardından kariyerinin başlangıcında aldığı Meksika’daki 3 senelik burs ve orada edindiği çevre ile antropoloji alanında inovatif yaklaşımlar kazanmıştır. 1990 yılından beri Roma Sapienza Üniversitesi’nde Yakın ve Orta Doğu prehistorya ve protohistoryası üzerine lisans ve lisanüstü seviyelerinde dersler vermektedir. Eskiçağ yakın doğusunda erken şehirlerin rolü ve etkisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Şehirleşme ve devlet kurma arasındaki ilişki, erken tarihli merkezi toplulukların ve devletlerin ekonomisi, arkeolojide kültürel kimlik problemi ve kültürler arası bağlantıların süreciyle ilgilenmektedir. Yakındoğu, Mezopotamya ve özellikle Anadolu, çalışma alanlarını oluşturmaktadır. 1976’dan beri çalıştığı Arslantepe Höyüğü kazılarında otuz sene kadar kazı başkanlığı yapmıştır. 2005 yılında, Arslantepe’deki çalışmalarından dolayı İtalya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından İtalya Egemenlik Yıldızı Nişanıyla onurlandırılmıştır. 2013’te ABD Ulusal Bilimler Akademisi uluslararası üyesi seçilmiştir.

Aslı Özyar

Prof. Dr. Aslı Özyar 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ABD Bryn Mawr College, Klasik ve Yakın Doğu Arkeolojisi Bölümünde tamamlamıştır. 1992 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde Anadolu ve Mezopotamya Arkeolojisi konularında ders vererek akademik kariyerine devam etmektedir. 2005’te Almanya’nın Heidelberg Üniversitesi,’inde Prehistorya, Eski Çağ Tarihi ve Önasya Arkeolojisi Enstitüsünde Humboldt Misafir Araştırmacısı olarak bulunmuş, 2015’te ise New York’taki Columbia Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünde Fulbright Misafir Profesör olarak görev yapmıştır. Yakın Doğuda kentleşme süreci, yapılarda görsel kullanımı ve yerleşim coğrafyalarında kültürel devamlılık ve değişim konularında araştırmalarını sürdürmektedir.
Birçok makale ve kitap bölümü yazmış, Karatepe-Aslantaş ve Tarsus-Gözlükule kazılarıyla ilgili yazdığı iki kitabı yayınlanmıştır. 2017’de Göbeklitepe’nin Dünya Kültür Mirası adaylığı aşamasında ICOMOS Türkiye’yi temsil etmiştir. 2007 yılından beri Tarsus-Gözlükule kazısının kazı başkanlığını yürütmektedir. ICOMOS Türkiye üyesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü olağan üyesidir.

Zeynep Eres

İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 1995 mezunudur. 1999 yılında aynı kurumda Restorasyon Anabilim Dalında “Tarihöncesi Kazı Yerlerinin Koruma, Restorasyon, Sergileme Sorunu ve Çözüme Yönelik Bir Uygulama: Kırklareli – Aşağı Pınar Örneği.” başlıklı yüksek lisans tezini, 2008 yılında “Türkiye’de Planlı Kırsal Yerleşmelerin Tarihsel Gelişimi ve Erken Cumhuriyet Dönemi Planlı Kırsal Mimarisinin Korunması Sorunu” başlıklı doktora tezini tamamladı. 1996 yılından beri Kırklareli Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit kazılarında koruma uzmanı mimar olarak çalışmakta ve yüksek lisans tezi olarak hazırladığı açık hava müzesinin uygulamasını gerçekleştirmektedir. Arkeolojik alan koruma, kültür envanteri, kültür mirası yönetimi, geleneksel kırsal mimarinin belgelenmesi ve korunması, Türkiye’de kırsal alanda çağdaşlaşmanın mimarlık boyutu ana çalışma konularını oluşturmaktadır. ICOMOS Türkiye, ICOMOS – ICAHM Uluslararası Bilimsel Komitesi Türkiye üyesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü muhabir üyesidir. 2012-14 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yönetim kurulu üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2013 yılından beri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Restorasyon Programı’nda akademik hayatına devam etmektedir.