Yeşil Kentlere Doğru: İzmir, Ekoloji, Mimarlık ve Yarışmalar ÜzerineFerdi Akarsu, Ebru Kandilci

Sunum   //   2 Kasım 2021 @ 19:30

İzmir’de kentleşme sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları gidermek, kır ile kentin birbirini besleyen binlerce yıllık döngüsünü güçlendirmek üzere oluşturulan İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi, ekolojik koridorlar, bu doğrultuda düzenlenen çalışmalar, kentsel tasarım ve mimari proje yarışmaları, gelecek projeksiyonları üzerine bir söyleşi.

Ferdi Akarsu

Sürdürülebilirlik Uzmanı

Uzun yıllardır ulusal ve uluslararası çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşunda çevresel ve sektörel sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yürütüyor. Akarsu aynı zamanda nesli tehlike altındaki türler ve tehdit altındaki doğal alanlar üzerine çalışan ve uzmanlığını kuşlar üzerine yapmış bir ornitolog. Ulusal ve uluslararası birçok platformda sürdürülebilir turizm ile birlikte doğa araştırmaları, kültür ve biyo-kültür, kent ekosistemleri, kentler için dirençlilik, ekolojik prensipler ve ekoturizm konuları üzerine çalışmaları ve çok sayıda makalesi bulunmakta. Turna kitabı, Atlas Dergisi ve Hürriyet Seyahat’teki yazılarından tanıdığımız Ferdi Akarsu, 2020 yılında yayınladığı “Yeşil - Sürdürülebilir Yaşam ve İklim” kitabı ile sürdürülebilirlik ve küresel ısınma konusunu ele alıyor. İnsanın gündelik faaliyetlerinde, kentsel uygulamalarında ve sektörel üretimlerinde sürdürülebilirliğe yönelik yöntemleri araştırmak ve bu yolla insanı doğaya ve doğayı insana yaklaştırmak, Akarsu’nun kuşlar ile birlikte en büyük tutkusu.

Ebru Kandilci Köran

Yüksek Mimar

1996 yılında Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde Mimari Tasarımda Yaratıcılık ve Ulusal Mimarlık Yarışmaları üstüne yürüttüğü tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yılları olan 1992 senesinden bu yana çok farklı uzmanlaşmış mimarlık ofislerinde mesleki deneyimini, tasarım ve uygulama pratiğini geliştirme çabasında oldu. 2010 senesinde kendi mimarlık ofisini kurarak doğa ve tarihi zenginlikleri koruma esaslı mesleki tasarım çalışmalarına devam etti, mimari proje yarışmalarına katıldı. Sürdürülebilir Mimari, Yeşil Mimari, Pasif Etkin Yapılar, Ekoloji ve Mimari, Yeşil Bina Sertifika Sistemleri gibi konular özelinde Ulusal ve Uluslararası pek çok eğitim, sertifika ve kurs programlarını tamamladı. İzmir Mimarlar Odası Ekolojik Yapılar Komisyonunda yer aldı halen de Mimarlar Odası Enerji Etkin Yapılar Komisyonunda görev almaktadır. Doğaya sahip çıkan tasarım odaklı mimari etkinliğine, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Proje Tasarım ve Geliştirme Şube Müdürü olarak devam etmektedir.