Kalkınmaya Katkı Verenler- İlhan Tekeli Kitabıİlhan Tekeli, Gökmen Argun, Ertan Karabıyık

Kitap Tanıtımı   //  10 Mayıs 2022 @ 19:30

İlhan Tekeli, yaşamak, yaşamın anlamlı olması ya da ne için yaşandığı sorusuna verdiği yanıtı toplumda kendine yer açabilmek olarak tanımlar. Bu düşüncenin izinde kamusa alanda yaşamın temel gerekliliğinin insanın içinde yaşadığı komünitenin aktif bir üyesi olmasıyla sağlanabileceğini düşünür. Bu sebeple Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor: İlhan Tekeli programı, özkaynak ve gönüllü katkılarla hayata geçirilen İlhan Tekeli: İddiasız ve İtaatkar Bir Ömür Yaşanmamıştır yayının üretim sürecinin yol gösterici olacağını umulduğundan, program ve yayının kısa tanıtımıyla başlayacak, İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam edecektir. Buluşmanın tasarlanma sebebi kalkınma alanında aktif roller üstlenen kişilerin deneyimleri aracılığıyla gençleri teşvik etmek, bu alanda katkı verme potansiyeli olan gençler arasında iletişin ağları kurmak, yaşam hikayelerinin sahipleriyle bu gençleri bir araya getirmek ve onları cesaretlendirmektir. Öğrenme ve okumanın son aşaması olan anlama, değerlendirme ve sonuçlar çıkartma ancak tartışma yoluyla sağlanabilir. Bu sebeple Kalkınmaya Katkı Verenler Gençlerle Buluşuyor: İlhan Tekeli programı Mimarlar Derneği’nin organizasyonuyla, projenin temel amaçlarından biri olan nesiller ve deneyimler arası aktarımı sağlayacaktır.

İlhan Tekeli

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünde emekli olan Prof.Dr. İlhan Tekeli, 1960 yılında İTÜ’den Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1964 yılında ODTÜ’den Şehir ve Bölge Planlama yüksek lisans derecesi, 1966 yılında University of Pennsylvania’dan bölge bilimi yüksek lisans derecesi almıştır.

1969 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesinde doktorasını vermiştir. Prof. Tekeli, Türkiye Tarih Vakfının kurucularındandır, ilk on yıl yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. 1989 yılında Selim İlkin’le birlikte Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü almış, 2004-2008 arasında YÖK üyeliği yapmıştır. 1994 yılında Mustafa Parlar Bilim Ödülünü almıştır, 1996 yılında Türkiye Bilimler Akademisi üyeliğine seçilmiştir. 1999 yılında Mustafa Parlar Eğitimde Üstün Başarı ödülüne, 2006 yılında TÜBİTAK Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. İlhan Tekeli'nin 100 kadar yayınlanmış kitabı bulunmaktadır. Yazıları Tarih Vakfı tarafından 25 cilt halinde yayınlanmıştır. Bunların arasında "Tasarım, Mimarlık ve Mimarlar" adlı bir kitap da yer almaktadır. Tekeli'nin çalışmaları; şehir planlama, bölge planlama, sosyal sistemler, makro coğrafya, belediyecilik, iktisadi politikalar, Türkiye iktisat ve şehir tarihleri ile eğitim planlaması, bilimsel felsefe ve tarih yazıcılığı konularını kapsamaktadır.

Gökmen Argun

ODTÜ’de şehir planlama üzerine lisans, Bölge Planlama üzerine lisans yaptı. Özel sektörde doğu koruma ve çevre politikaları alanında çalıştıktan sonra, STK ve Birleşmiş Milletler Kalkınma programı kapsamında program yönetimi deneyimi elde etti. Doğa derneği kurucularındandır. GEF/SGP Ulusal Koordinatörü olarak birçok projede görev aldı. ODTÜ de misafir hoca konumunda çevreyle ilgili derse katkı sağlamaktadır.

Ertan Karabıyık

1992 yılından beri tarım sektöründe çalışan çocuklarla ilgili program ve projelere katılım sağlamıştır. 2004-2011 yıllarında kız çocukların eğitimine yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir. 2011 yılından itibaren mevsimlik gezici tarım işlerinde çalışan çocuklara dair birçok projede yönetici ve uzman olarak çalışmıştır. Tarımsal kalkınma kooperatifleri, konut yapı kooperatifleri ve sosyal kalkınma kooperatifleri konusunda deneyim sahibidir. 14 yıldır Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nde çeşitli program ve projelerinde uzman ve yönetici olarak görev yapmaktadır.