Sıra Dışı Konut Yapıları/ Yerleşimleri: İş Bankası Bloklarımoderatör T. Elvan Altan, sunum: Öykü Günay, İlknur Sudaş, değerlendirme: Kıvılcım Duruk, Namık Erkal, Handan İnalman, Burcu Tek Meşhur, Can Yerli ve Işıl Yerli

Sıra Dışı Konut Yapıları/ Yerleşimleri   //  12 Nisan 2022 @ 19:30

“Sıra Dışı Konut Yapıları / Yerleşimleri" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik serisinin dördüncü toplantısının konusu İş Bankası Blokları olarak belirlenmiştir. Bu etkinlik serisi, gündelik hayatta önlerinden sıklıkla geçtiğimiz ancak belki de fark etmediğimiz, gerek mimari özellikleri gerekse sundukları çevresel ve mekânsal olanaklar ile benzerlerinden farklılaşarak öne çıkan ve güncel tasarımlar için yol gösterici potansiyeller barındıran konut yapılarına/yerleşimlerine dikkat çekmek ve bu yapıları/yerleşimleri ve mimarlarını kıymetlendirmek hedefiyle düzenlenmektedir. Etkinlikte, kullanıcıların dikkatinin yaşamakta oldukları yapılara / yerleşimlere çekilmesi ve deneyimlerinin paylaşılması da önemsenmekte; mimari açıdan yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra kullanım açısından değerlendirmelerin de paylaşılacağı bir platform oluşturulmaktadır.