2023 Dünya Mimarlık Günü

Değerli Üyemiz,

Her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) üyesi meslek örgütleri, mimarlık kurum ve kuruluşları tarafından, “Birleşmiş Milletler Dünya Konut Günü”ne paralel biçimde “Dünya Mimarlık Günü” olarak kutlanıyor. 1985 yılında UIA tarafından ilan edilen “Dünya Mimarlık Günü” her sene farklı bir temayı öne çıkarıyor.

Dünya Mimarlık Günü’nden başlayarak bir hafta boyunca süren etkinliklerle mimarlık ortamı ve kamuoyunun dikkati kent, mimarlık ve barınma konularındaki farklı gündem ve sorunlara çekiliyor.

2023 yılının teması “Dirençli Topluluklar için Mimarlık” (Architecture for Resilient Communities) olarak belirlendi. Dirençli topluluk, dirençli yaşam alanları, dirençli kent-kır ilişkileri ifadelerinin, “insan yaşamı”nı ve yapılı çevreyi doğanın dinamikleri, güçleri, döngüleri karşısında daha “sağlam” kılmayı işaret etmediğini hatırlatmakta fayda görüyoruz. İnsanın yaşam hakkının, esenliğinin, geleceğinin,

gezegenin bütününün sağlıklı, dirençli ve esenlik içinde olmasına bağlı olduğu bilinci ile tasarlamanın, inşa etmenin, geliştirmenin ve dönüştürmenin asıl ödevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz.

İlerleme ve kalkınma adına yapılanların gezegenimizin doğal süreçlerini bir kaosa sürüklediği, “kalkınma ve gelişme”den en az pay alanların ise iklim değişikliğinden, depremlerden, yangınlardan en fazla etkilenenler olduğu gerçeği, her doğa olayı sonrasında en acı biçimiyle kendisini hatırlatıyor.

Gezegenimize ve onun doğal yaşamına karşı mücadelede değil, onunla birlikte uyum içinde yaşama arzusu ve iradesinde dirençli olan, olmaya çaba gösteren, bu mücadelesinde baskı ve haksızlığa uğrayan tüm meslektaşlarımızın ve dostlarımızın yanında olduğumuzu bir defa daha hatırlatıyoruz.

Cumhuriyetimizin, canlı - cansız tüm bileşenleri ile sağlıklı bir gezegende daha nice yüzyıllar ayakta kalabilmesi için direncimizin hiç eksilmemesi umudu ve dileği ile Dünya Mimarlık Günümüzü kutluyoruz.

Mimarlar Derneği 1927