Text-to-Architecture / Metinden MimarlığaEbrar Eke

Sunum   //  30 Mayıs 2023 @ 19:30

Mimari tasarımda yapay zeka araçlarının kullanımı ilgili tez projesi sunumu. Mimarlıkta tasarım rollerinin paylaşıldığı bir döneme girdiğimiz söylenebilir. Daha önce tasarım uzmanları arasında paylaşılan bu süreçte şimdi yapılabilirlik ve projenin gerçekleştirilmesi haricinde tasarım sürecinde de yapay zeka algoritmaları kullanılıyor. Artık yapay zeka ve tasarımcılar arasındaki iş birliği yeni normal haline geliyor. Makine zekasındaki son gelişmelerle birlikte özellikle Dil-Tabanlı Difüzyon Modelleri kullanılarak dil, mimarlığın temsil ve anlama şekli olarak önem kazanıyor. Bu modeller, 5 milyar görüntü-metin çifti gibi büyük veri kümeleriyle eğitilerek tasarımcılara sıralanmış bir veri havuzu sunuyor, bu sayede dil ve görüntülerle sentetik bir şekilde çalışmaya olanak tanıyor. Metinden Mimarlığa, tasarım aracı olarak Dil-tabanlı Difüzyon Modellerine odaklanır ve tasarım sürecinin en başına atmosfer ve materyaliteyi koyarak mekan yapım sürecini yeniden biçimlendirir ve bunun sonucunda üç boyutluluğu üretir. Bu proje, yapay zeka üretimi atmosferik görüntüler, derinlik haritaları ve nokta bulutları kullanarak 3 boyutlu mekansal organizasyonlar oluşturur. Bu yaklaşım sayesinde, mimari tasarımda bir adım öteye gidilerek, sadece işlevsel bir mekan yaratmanın ötesine geçilir. Mekanın atmosferi ve malzemesi gibi faktörler, tasarımın başlangıcında dikkate alınarak, mekanın duyusal ve estetik özellikleriyle birlikte düşünülür. Böylece, yapay zeka üretimi atmosferik görüntüler, derinlik haritaları ve nokta bulutları kullanarak, tasarımcılar, gerçek zamanlı olarak mekana dair fikirlerini görselleştirebilirler. Metinden Mimarlığa, bu yaklaşımı kullanarak, farklı disiplinlerin birbirleriyle etkileşimini artırır ve yeni nesil tasarımcılar için yaratıcı bir alan oluşturur. Bu sayede, mimarlıkta tasarım süreci sadece işlevselliğe değil, mekana özgü bir kimlik ve karakter kazandırmaya yönelik bir yaklaşıma dönüşür..

Ebrar Eke

Ebrar Eke, Şubat 2023 yılında die Angewandte Viyana’da Greg Lynn Stüdyosundan mezun olarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. 3 Senelik yüksek lisans eğitimi boyunca çalışmaları, mimaride yenilik ve teknoloji üzerine yoğunlaştı. Tez projesinde, mimari tasarım metodolojilerinde yapay zeka uygulamalarına odaklandı. Tasarımın çok farklı alanlarında iş deneyimleri edindi. Avusturya Teknoloji Enstitüsü (AIT) de yapay zeka projelerinde araştırmacı olarak görev aldı. Hollanda, Avusturya ve Türkiye'de Mimar ve tasarımcı olarak çalıştı. Aktif olarak Barcelona IAAC’de Yapay Zeka ve Mimarlık Stüdyo’sunda öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Deneyimleri Dijital Tasarım (Digital Design), Üretimsel Tasarım (Generative Design), ve İşlemsel Tasarım (Computational Design) alanlarındadır. Araştırma çalışmaları aktif olarak mimaride yapay zeka ile deneyimsel tasarım teknikleri geliştirme ve uygulama üzerine devam ediyor.