Yapay Zeka Çağında İnsan Zihni: Kapsam ve SınırlılıklarSirel Karakaş

Söyleşi   //   9 Mayıs 2023 @ 19:30

SİREL KARAKAŞ HAKKINDA Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1965’da Psikolojide Lisans Derecesi, Hacettepe Üniversitesinden 1971’de Deneysel Psikolojide Yüksek Lisans Derecesi, aynı üniversiteden 1978’de Biyofizikte Doktora Derecesi aldı.

1967- 2009 arasında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, 2009-12 arasında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi AR-GE Biriminde, 2012-15 arasında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde Psikoloji Bölüm Başkanı, 2015-16 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi, 2016-2019 arası Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Halen Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Bilişsel nörobilim/deneysel psikoloji alanlarında yaptığı bilimsel katkı ve çalışmalarla ülkemizde psikoloji bilimine öncülük etmiş, yayınları 8800’ün üstünde atıf almıştır. Birçok akademik ödüle sahiptir. Internet ortamında ve kitap olarak yayımlanmış olan psikoloji sözlüğü ve BİLNOT nöropsikolojik test bataryası gibi Türkiye’deki ilk ve tek çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ulusal zeka testi gelişilmesini içeren TÜBİTAK-KAMAG projesindeki madde hazırlanmasını içeren alt projesinin yürütücüsüdür.