Açık Mimarlık Seminerleri IIIBülent Batuman

Açık Mimarlık Seminerleri   //   6 Nisan 2023 @ 14:00

Kentleşme Politikaları ve Depremsellik: Kahramanmaraş Depreminden İzlenimler

Bülent Batuman

Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini ODTÜ Mimarlık Bölümü’nden 1998 ve 2000 yıllarında aldı. Doktorasını 2006 yılında New York Eyalet Üniversitesi–Binghamton’da, Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında tamamladı. Doktora araştırması 70’li yıllarda Türkiye’de kentsel politika süreçlerini ve bu süreçlerde mekan disiplinlerine mensup meslek insanlarının konumunu incelemektedir. 2006 ve 2009 yılları arasında Mersin Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde görev yapmış, 2011 yılında Üniversitelerarası Kurul’dan doçent ünvanını almıştır. Halen Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, kentsel tasarım ve modern şehirciliğin kültürel politikaları üzerine dersler vermektedir.

Makalelerinin yayınlandığı dergiler arasında Journal of Architectural Education, Journal of Urban History, Urban Studies, Space and Culture, Cities, Political Geography ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi gibi dergiler bulunmaktadır. Journal of Urban History ve Praksis dergilerinin yayın kurullarında görev yapmaktadır. 2010-2014 yılları arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde ve 2013-2014 yılları arasında da Avrupa Mimarlar Konseyi’nde (ACE) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.