Bizans FenomenolojisiNehir Gümüşlü

Sunum   //  11 Nisan 2023 @ 19:30

Bizans kültür mirasının Türkiye’deki algısını anlamak ve tartışabilmek için çok katmanlı bir araştırmanın ardından bütüncül ve objektif bir bakış açısı gerekmektedir. Bizans İmparatorluğu’nun yönettiği toprakların büyük kısmı bugün Türkiye sınırları içerisinde kalsa da, Bizans mirasına ev sahipliği yapan pek çok ülke bulunmaktadır. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Balkanlar’daki Bizans mirasına bakmak, farklı etnik, kültürel ve dini değerlere sahip toplumlardaki Bizans algısını anlamak ve koruma ve temsil pratiklerinde benzer ya da farklı stratejileri incelemek, ülkemizdeki yaklaşımları tartışmak için objektif bir çerçeve oluşturmak açısından faydalıdır. Bu noktada Bizans’ı fenomenolojik bir bağlamda ele almak, farklı kültür ve coğrafyaların Bizans’ı nasıl gördüğü, nasıl okuduğu, nasıl algıladığı ve iletişim kurduğu, hangi değerleri öz olarak aldığı ve benimsediğini tartışmak için bir zemin oluşturacaktır. Dolayısıyla kültürlerarası karşılaştırmalı bir bağlamda Bizans kültür mirası ile kurulan diyalog ve Bizans algısı örnekler üzerinden incelenecektir.

Nehir Gümüşlü

Dr. Nehir Gümüşlü lisans eğitimini 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamladıktan sonra 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Restorasyon programında yüksek lisans derecesini aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Anabilim Dalı Kültürel Mirasın Korunması programında hazırladığı ‘A Long-Neglected Past Between the Roman and Ottoman: The Re-Assessment, Valorization and Re-presentation of Byzantine Cultural Heritage in Turkey’ başlıklı tezi ile doktora derecesini aldı ve bu çalışması ile ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen ‘Topluma ve Eğitime Katkı Veren Tez’ kategorisinde ‘Yılın Doktora Tezi’ ödülünü kazandı. Temel araştırma alanları Bizans mimarlığı, Bizans kültür mirası, koruma/temsil teorileri ve pratikleri, Anadolu arkeolojisi ve mimarlık tarihidir. Akademik hayatında ODTÜ ve AGÜ’de araştırma görevlisi olarak çalışmış olup, bugün Ankara’da yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak temel tasarım, mimari tasarım stüdyoları, mimarlık tarihi ve koruma alanında dersler yürütmektedir. Bunun dışında, çeşitli mimari atölye çalışmaları yürütmüş, ulusal/uluslararası araştırmalar ve arkeolojik kazılarda görev almış ve yayınlar yapmıştır. KORDER ve ICOMOS Türkiye Milli Komitesi üyesidir.