Erken Cumhuriyet Döneminde Radyoda Evin SaatiBaşak Tükenmez

Sunum + Sergi Açılışı   //  12 Aralık 2023 @ 19:30

Mimarlar Derneği 1927 tarafından Modern Mimarlık Araştırmaları kapsamında desteklenmiş bu araştırma projesi, ‘Evin Saati’ radyonun modern gündelik yaşam biçimlerini yaymak ve dikte etmek için devlete ait en doğrudan mecra olarak kullanıldığı 1941 ve 1947 yılları arasında Ankara Radyosu’nda Doktor Galip Ataç tarafından hazırlanan ve Baki Süha Ediboğlu tarafından sunulan bir radyo programıdır. Programın 18 Mayıs 1941 ve 29 Haziran 1941 tarihleri arasında sabah 8.15’te on beşer dakika süreyle yayına giren metinlerinden oluşan ilk kitabı ‘Radyoda Evin Saati’ başlığıyla 1942 yılında Cumhuriyet Kitabevi tarafından yayınlanmıştır. Programın popülerlik kazanması ile 1942 ve 1943 yıllarında kitabın ikinci, üçüncü ve dördüncü ciltleri yayınlanmıştır. Kadınlara yönelik hazırlanmış program çerçevesinde, Dr. Ataç’ın o dönemin bağlamında kabul gören akademik ve mesleki perspektifinden, modern ev, evsel mekân, evsellik, aile, toplumsal cinsiyet rolleri, gündelik hayat, hijyen, beslenme ve sağlık gibi pek çok konu konuşulur ve dinleyici mektupları aracılığıyla kitlelerle birlikte tartışılır. Nitekim Evin Saati, 1930’lu-1940’lı yıllarda çoğunlukla Yedigün, Hayat ve Resimli Hayat gibi popüler yazılı medya aracılığıyla devlet söyleminin bir parçası olarak ortaya çıkan ev ve gündelik hayat konularının hem elektronik medya yoluyla direkt olarak sunulan bir örneklemi hem de 1950’li 1960’lı yıllardan günümüze kadar yapılacak olan benzer temalı radyo programlarının bir öncüsüdür.

Başak Tükenmez

Mimarlık tarihi, teorisi ve eleştirisi üzerine çalışan mimar ve araştırmacı. ODTÜ Mimarlık bölümünden 2017 yılında lisans derecesini ve Mimarlık Tarihi programından 2021 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2020-2022 yılları arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2021 yılında proje yürütücüsü olarak VEKAM araştırma ödülüne hak kazandı. 2022 yılında Mimarlar Derneği 1927, Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı kapsamında proje ödülü aldı. 2022 yılından beri ODTÜ'de hem Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı’nda doktora öğrencisi; hem de Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Araştırmalarında başta materyal, kültürel ve çevresel tarihler olmak üzere çeşitli alanlara odaklanır.