Jale Erzen’in Akademik Pratiğinden Mimarlık ve Sanat İlişkisine Bakış - Kâğıt Üzerine İşlerJale N. Erzen, moderatör C. Abdi Güzer

Sunum + Sergi Açılışı   //   5 Aralık 2023 @ 19:30

"Mimarlık-Sanat İlişkisi” ve bu konuda “Jale Nejdet Erzen Akademik Pratiğini" C. Abdi Güzer moderatörlüğünde Jale N. Erzen anlatıyor.

Jale Erzen

Art Center College of Design, Los Angeles’da resim lisans ve yüksek lisans dereceleri aldı, 1974’de New York’da Hunter College’da Leo Steinberg’un derslerini izledi, 1981’de İTÜ Mimarlık Fakültesinde Mimar Sinan üzerine doktora tezini tamamladı, 1966-1974 yılları arasında çeşitli dönemlerde Amerika ve Avrupa müzelerinde Batı resmini inceledi.1974 ‘den bu yana ODTÜ Mimarlık Fakültesinde temel tasarım, sanat ve mimarlık tarihi, resim, fotoğraf ve estetik dersleri vermiştir.

1974’de ODTÜ’de başlattığı çevre estetiği dersi dünyada bu konuda verilen ilk derstir. 1982 de Fransa müzelerinde araştırma bursu ve 1985 de Fulbright bursu kazandı, 2006’da Goethe Enstitüsünün Alman çağdaş sanatı inceleme bursu kazandı. 1982-1985 yılları arasında Boyut Plastik Sanatlar dergisinin editörlüğünü yaptı. 1990 yılında Stephane Yerasimos ile Paris’de Grand Palais’de Osmanlı Mimarisi üzerine görsel-işitsel düzenledi. Kurucularından olduğu Sanart Estetik ve Görsel Kültür Derneği’nin 1991den 2011 yılına kadar birkaç dönem hariç başkanlığını sürdürmüştür. Sanart Derneğinin çeşitli uluslararası sempozyumlarını düzenlemiş ve 10’un üstünde kitap ve yayınının editörlüğünü yapmıştır. 1995-1998 yılları arasında Dünya Estetik Kurumu genel sekreterliği yapmıştır; 2010-2016 dönemi Dünya Estetik Kurumu ikinci başkanıdır. 2007 yılında ODTÜ ve Tübitak desteği ile 42 ülkeden sanatçı ve estetikçinin katıldığı Dünya Estetik Kongresini düzenlemiştir. Bu Kongrede, Mimarlar Odasının desteği ile 4 uluslararası yayın gerçekleştirmiştir. 1991’de Fransız Kültür Bakanlığının Sanat ve Edebiyat dalında şövalyelik ödülüne, 2000 yılında TÜYAP’ın en iyi eleştirmen ödülüne ve 2008 yılında Türkiye Mimarlar Odasının Mimarlığa Katkı ödülüne layık görülmüştür. Türk sanatçıları ve Mimar Sinan üzerine kitapları, İslam estetiği ve mimarisi ve karşılaştırmalı estetik ve çevre estetiği üzerine yerli ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. 1986 yılından bu yana dünyanın birçok üniversitesinde konferans vermiş, Osaka, Koper (Slovenya) ve Bologna üniversitelerinde misafir profesörlük yapmış ve seminerler vermiştir. 1971’de ilk sergisini Los Angeles Art Association’da ve mezun olduğu okulda açmış, müteakiben Fransa’da Vichy’de, Roma Sapienza Üniversitesinde, Italya Aquila’da, sergiler açmış, toplu sergilere katılmış, Türkiye’de 1974’den itibaren Türkİş galerisi, Nev galerisi, İstanbul Urart Galerisi, Zon, Siyah beyaz, Takı ve Bilkent galerilerinde sergiler açmıştır. Resimleri Türkiye, Fransa, Hollanda, Kanada, ABD ve İtalya’da birçok özel ve resmi koleksiyonda bulunmaktadır."

Celal Abdi Güzer

Prof. Dr., ODTÜ

Prof. Dr. Celal Abdi Güzer Lisans derecesini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek Lisans ve Doktora calışmalarını aynı üniversitede tamamlayan Güzer İngiltere’de, Newcastle upon Tyne Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine doktora çalışması yapmış ve ders vermiştir. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve dördüncü sınıf proje stüdyosu yürütücülüğü yapmaktadır. Çağdaş mimarlık kavramları ve uygulamaları üzerine teori, eleştiri ve tasarım odaklı pek çok ulusal ve uluslararası yayını olan Güzer ODTÜ’de Bölüm başkan yardımcılığı, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı gibi görevler üstlenmiş, bir dönem Mimarlar Derneği 1927 genel başkanlığı yapmıştır.

Çeşitli yarışmalarda jüri üyeliği yapan Güzer üçü birincilik olmak üzere çok sayıda derece ve ödül sahibidir. Projelerini ağırlıklı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde gerçekleştiren Güzer’in uygulanmış ve devam eden çok sayıda kentsel ve mimari projesi vardır. Bu projeler arasında yer alan MATPUM araştırma merkezi yapısı 2008 yılında YEM ödülüne layık bulunmuştur. 2013 yılında Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali’nin küratörlüğünü üstlenen ve “şablon / template” temalı ana sergiyi düzenleyen Güzer’e 2019 yılında mimarlığa yaptığı katkılar nedeni ile TSMD jüri özel ödülü verilmiştir. Güzer’in araştırma konuları arasında mimarlık eleştirisi, çağdaş mimarlık uygulama ve kavramları, konut ve toplu konut, kentsel dönüşüm, eğitim yapıları ve sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.

http://www.cagaw.com