Ankara’da Göç Mekânlarını Haritalamak: Görsel Anlatılarda Güncel Göç MekânlarıEla Alanyalı Aral

Sunum + Sergi Açılışı   //   5 Mart 2024 @ 19:30

Konumu itibarıyla tarih boyunca göç olgusuyla karşı karşıya kalmış olan Anadolu'da son dönemdeki en büyük göç hareketi olan Suriye göçü ve paralelinde devam edegelen diğer ülkelerden göç, Türkiye’de kentleri büyük ölçüde etkileyen bir etken olmuştur. Bu kapsamda göç olgusu, özellikle son dönemdeki Suriye göçünün kentsel mekân üzerine etkileri göz önünde tutularak, 2016 ve 2023 yıllarında lisansüstü çalışmalar kapsamında ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık programı bünyesindeki çalışmalarla araştırılmış ve haritalanmış; bunun yanında 2017 ve 2018 yıllarında University of East London ortaklığında gerçekleştirilen iki farklı çalıştayda Ankara’daki göçmenlerin sosyo-mekânsal bağlamı ortaya konmuştur. Güncel eleştirel haritalama yaklaşımları üretilen bu çalışmalar, mimarlık ve kentsel tasarımda çoğu kez görünmez kalan 'yaşanmış mekân'ı yaratıcı tekniklerle ortaya koymayı amaçlamıştır.

Ela Alanyalı Aral

Doç. Dr. Ela Alanyalı Aral ODTÜ Mimarlık Bölümünden Lisans, daha sonra Bina Bilgisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. Alanyalı Aral, 1993-2004 yılları arasında mimari proje çalışmaları yaptı ve 1999-2004 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2004-2016 yılları arasında mimarlık eğitimi alanında çalışmaya devam eden ve idari görevler de üstlenen Doç. Dr. Alanyalı Aral, 2008 ve 2012 yıllarında Delft Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılından itibaren ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Doç. Dr. Alanyalı Aral mimari tasarım, peyzaj tasarımı ve mimarlıkta yaratıcı haritalama konularında dersler vermektedir. Başlıca araştırma alanları Kentte Kamusal Mekânın Desteklenmesi, Kentsel Mekânda Kendiliğinden Kullanımlar, Kamusal Mekân Olarak Kentte Dolaşım Aksları Boyunca Yan Mekânlar, Mimarlıkta İfade ve Tasarım Aracı Olarak Yaratıcı Haritalama ile Ankara’da Frig Dönemi Tümülüsleri ve Kente Olası Katkıları’dır.