Cumhuriyet Kadınları Sahnede!

Sunum + Söyleşi   //  30 Ocak 2024 @ 19:30

Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında, Almanya’nın Weimar Cumhuriyeti ve Avusturya’nın Kızıl Viyanası’nda her iki ülkeyi de eğitim ve çalışma yaşamında deneyimleyen altı kadını odağına alan bir sergi Ankara Goethe Enstitüsü’nde açıldı: “Cumhuriyet Kadınları Sahneye Çıkıyor!” sergisi 4 Şubat 2024’e kadar açık kalacak. Almanya ile farklı temasları olan üç Türk, Türkiye’ye aileleriyle birlikte zorunlu göç eden sığınmacı iki Alman, bir Avusturyalı kadın: Halet Çambel, Mualla Eyüboğlu Anhegger, Semiha Berksoy ile Erna Eckstein Schlossmann, Marianne Laqueur ve Margarete Schütte Lihotzky…

Zorunlu göç koşullarında çalışmak; çalışma hayatına sokulmadıkları halde gönüllü görevler yapmak; çok yeni ve öncesi olmayan görev alanlarında ilk olmanın risklerini üstlenip toplumun değer yargılarını değiştirmek; hakim bakış açılarına rağmen dünyaca önemli yeni alanları keşfetmek ve adlarını koymak, alan açmak, tümü de bu kadınlara nasip olur. Çünkü doğal biçimde insan haklarına saygılı olan ve sol düşünceye yatkın çevrelerde yaşayan bu kadınlar, toplumun özgür ve eşitlikçi yeni bireyleri olarak “cevval, akılcı, dirençli, sabırlı, inançlı” biçimde sahnededirler.

Ali Cengizkan

Prof. Dr., TED Üniversitesi

Mimar; mimarlık ve kent tarihçisi; şair. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nü bitirdi (1978); Yüksek Lisansını (1981; “Komşuluk Olgusunun Sosyo-Fiziksel Boyutları”) ve Doktorasını (2000; Türk Konut Mimarlığında Söylemsel Oluşumlar: Ankara, 1948-1962”) aynı fakültenin programlarında tamamladı. ODTÜ Mimarlık Bölümü Başkanı (1994-1998), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi Derleyeni (2002-2013) ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı (2012-2015). ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde lisans stüdyoları yürüttü; konut tasarımı, kent ve konut tarihi dersleri verdi (1981-2015). 2015 - 2021 tarihleri arasında TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde dekanı olarak görev yaptı. Halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nde ders vermeye devam etmektedir.

Mimarlar Derneği 1927’nin yanı sıra Mimarlar Odası, SANART, Edebiyatçılar Derneği gibi ulusal; CICA, docomomo-int, ENHR gibi uluslararası örgütlerin üyesi oldu. Docomomo_tr'nin 14 kurucusundan biri. Mimarlar Odası adına Türkiye’yi üç yıl Avrupa Mimarlar Birliği’nde (ACE) temsil etti (2009-2012); MO Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi SMGM Yürütme Kurulu (2005-2010) ve Danışma Kurulu (2010-2015) üyesi ve YÖK Mimarlık Alanı Denklik Komitesi Başkanı (2015-2017) olarak görev yaptı.

Aralarında “Modernin Saati”; “Ankara’nın İlk Planı 1924-25 Lörcher Planı” (2004 Sedat Simavi Vakfı Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü); “Mübadele Konut ve Yerleşimleri” (2006 Türk Tarih Kurumu Ödülü), “Ankara Hukuk Mektebi”, “80 Yılda Devr-i Türkiye: 80 Kare Ankara”, “Fabrikada Barınmak” da olan çok sayıda kitabı, derlemesi ve makalesi bulunmakta. Mimarlar Odası Anma Komitesi Üyeliği (2006-2016) kapsamında yapılan çalışmalarda Mimar Kemalettin, Seyfi Arkan, Zeki Sayar, Melih Birsel-Haluk Baysal ve Ernst A. Egli üzerine araştırmaları yürüttü ve yayına dönüşmesinde katkıda bulundu. Çalışmaları, uzmanlaşmış olduğu mimarlık tasarım eğitimi; erken Türkiye Cumhuriyeti dönemi mimarlık tarihi; kent tarihçiliği; konut tasarımı ile tarihi; Ankara tarihi alanlarındadır.

On şiir kitabı, çok sayıda şiir çeviri kitabı ve şiir çevirileri, şiir poetikası üzerine denemelerini bir araya getiren kitabı ile, mimarlık, psikoloji ve fotoğraf çeviri kitapları da katkıları arasında bulunmakta.

N. Müge Cengizkan

Mimarlık ve kent kültürü, kültürel miras ve mimari tasarım alanında mimar, editör ve küratör olarak çalışmaktadır.