İklim Krizinin Sorumlularından Biri Olarak MimarCüneyt Elker

Sunum   //  16 Ocak 2024 @ 19:30

Bir mimari yapının, kullanıcılarına ve çevresinde ondan etkilenen herkese konfor ve mutluluk vermesi beklenir. Bu demektir ki mimar, tasarladığı yapı nedeniyle bu insan topluluğuna karşı, hatta yapının biçimi, kullandığı malzeme, iç dolaşım sistemi, kullandığı enerjinin türü ve miktarı gibi nedenlerle hem yakın çevresine hem de atmosfere karşı sorumludur. Diğer yandan, nihai sera gazı salımında, “yapıların ve inşaatların” küresel payının toplam içinde % 39 gibi yüksek bir oranı bulduğunu görülmektedir. Bu tablonun ortaya çıkmasının temel sorumlusu elbette dünyadaki yapı stoğundaki artıştır. Ancak mimarlar, yaptıkları tasarımlar ve seçkileri ile, bu olumsuzlukların azalması veya artmasında önemli bir rol oynayabilmektedirler. Burada, güneş panelleri, ısı pompaları, yağmur suyu toplama gibi diğer meslek dallarının yükümlülüğündeki konulardan değil, doğrudan mimari tasarım kararlarından söz edilmektedir. İşte bu sebeple sunumda, iklim krizinin sadece ve sadece mimarların sorumlu olduğu yanları irdelenmektedir. Ancak, mimarların çoğunda bu konulara karşı genel bir umursamazlık ve bilgi eksikliği görülmektedir. Bunun sorumlusu ne yazık ki hepimiziz: Başta tasarımı yapan mimarların kendileri olmak üzere, eğitimciler, yarışma jürileri, mimarlık dergileri, günümüzün ve geleceğimizin ihtiyaçlarının dışında yapay bir beğeni ortamı yaratan herkes… Buna karşılık, tehlike öylesine büyük ve geri döndürülemez nitelikte ki, iklim krizindeki rolü tartışılmaz olan mimarların böyle bir sorumluluğu üstlenmemeleri kabul edilemez. Artık mimarların kişisel egolarını bastırıp dünyaya ve gelecek kuşaklara yönelik görevlerini yerine getirme zamanıdır. Mimarların, eğitimleri sırasında edindikleri diğer mesleki ölçütlerden ödün vermeden iklim krizini önlemeye yönelik yaratıcı tasarımlar üretmeleri mümkündür. Yeter ki bu tarihi sorumluluğa inanılsın.

Cüneyt Elker

Cüneyt Elker 1944 yılında İstanbul’da doğmuştur. Saint Benoit Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Mimar (1968) ve Yüksek Mimar (1970) dereceleri ile mezun olmuştur. 1976 yılında Paris Val-de-Marne Üniversitesi’nden “Gelişmekte Olan Ülkelerde Ulaşım Planlaması” sertifikası, 1981’de İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehirsel Bölgeler ve Ulaşım Bölümü’nden “doktora” derecesi almıştır. 1992 yılında Kentsel Planlama Dalı’nda Doçent, 2003 yılında da Profesör olmuştur. Farklı kamu kuruluşlarında yürüttüğü uzmanlık ve yöneticilik hizmetlerinin yanısıra, çeşitli üniversitelerde kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2001 yılında kamudan emekli olmasının ardından, Çankaya Üniversitesi’nde İç Mimarlık Bölüm Başkanı ve Atılım Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı görevlerinde bulunmuştur. Mesleki yaşamı boyunca, çeşitli kentlerin ulaşım planlaması çalışmalarında proje sorumlusu, yöneticisi veya uzman olarak yer almış, OECD ve Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun çevre ve ulaşım ile ilgili pek çok toplantısında Türkiye’yi temsil etmiş, 1983-93 Ulaştırma Ana Planı’nın koordinasyon yardımcılığını yürütmüş, VII. ve VIII. BYKP Ulaştırma Özel İhtisas Komisyonları’nın başkanlığını yapmıştır. Eşi Y. Mimar İsmet Elker ile birlikte katıldığı birçok mimarlık, kentsel tasarım ve şehircilik yarışmasında ödül ve mansiyonlar kazanmıştır. Cüneyt Elker’in ulaşım, kent planlama, mimarlık ve karar destek sistemleri konularında çok sayıda basılmış uluslararası ve ulusal makale, bildiri ve kitapları bulunmaktadır.