Desteklenen Projeler

2023 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

 1. Mehmet Melih CİN (Arş. Gör. Dr.), Burcu TAŞÇI ÖZDEMİR (Arş. Gör. Dr.)
  "Fabrika Tatilde"

 2. Gökçe ÇELİKBİLEK (Y. Mimar)
  "İzmir’de Emeğin Yeniden Üretim Mekânlarını Haritalandırmak (1920-1980)"

 3. Emre YURDAKUL (Doktora Öğr.)
  "Diplomasi ve propaganda ekseninde bir İtalyan mimar: Paolo Vietti-Violi ve Ankara projeleri"

Değerlendirme Kurulu
Feyzal AVCI ÖZKABAN (Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi)
M. Haluk ZELEF (Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Neşe GURALLAR (Prof. Dr., TED Üniversitesi)
Tansel KORKMAZ (Prof. Dr., İstanbul Kent Üniversitesi)
Zeynep ULUDAĞ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi)

2022 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

 1. Başak Tükenmez (Arş. Gör., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  "Erken Cumhuriyet Döneminde 'Radyoda Evin Saati"

 2. Burkay Pasin (Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi)
  "İzmir Kamusal Deniz Banyoları (1930-1970) "

 3. Deniz Avcı Hosanlı (Dr. Öğr. Üyesi, Haliç Üniversitesi), Cansu DEĞİRMENCİOĞLU (Doktora Öğr., Münih Teknik Üniversitesi), Orçun Kepez (Doç. Dr., Proje Danışmanı)
  "Architecture of Convalescence: Mapping the Sanatorium Heritage of Turkey"

Değerlendirme Kurulu
Aktan ACAR (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
T. Elvan ALTAN (Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi),
Selda BANCI (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
H. Meltem GÜREL (Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi),
Zeynep ULUDAĞ (Prof. Dr., Gazi Üniversitesi),

2021 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

 1. Pınar Can (Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği),
  "Diyarbakır'ın Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık Hafızasını Anlamak 81923-1960)"

 2. Ece İdil Şener ( İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Hikmet Eldek Güner, (Doc. Dr. İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi)
  “Birincilikten Yıkıma: İzmir SSK Blokları”

Değerlendirme Kurulu
Pelin Gürol Öngören (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Elvan Altan (Prof. Dr. ODTÜ),
Bilge İmamoğlu (Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi),
Lale Özgenel (Doç. Dr. ODTÜ),
Nurcihan Doğmuş (Mimar, MD1927 YK Üyesi)

2020 Yılı MMA Destek Programı Kapsamında Ödül Kazanan Projeler:

 1. Feyzal Avcı Özkaban (Dr. Öğr. Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü) ve ekibi,
  “İzmir Modern Mimarlık Mirası Sanal Arşiv / Müze (MOMizmir) Altyapısının Oluşturulması”

Değerlendirme Kurulu
Pelin Gürol Öngören (Dr. Öğr. Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi),
Elvan Altan (Prof. Dr. ODTÜ),
Bilge İmamoğlu (Dr. Öğr. Üyesi, TED Üniversitesi),
Lale Özgenel (Doç. Dr. ODTÜ),
Neris Parlak Temizel (Arş. Gör. ODTÜ),