70 Sonrası Mimarlık ve TartışmalarC. Abdi Güzer, Alım Erdemir (derleyen)

Derneğin Sunuşu: Kuramsal eleştiri ve tartışmalar, her disiplin için büyük önem taşır. Ancak bu yolla günlük pratiğin akışından sıyrılıp o pratiğe belli bir mesafeden bakabilmek, nelerin sorun olduğunu görmek mümkün olabiliyor. Pratiğin günlük akışı içinde “yüzen” olayların, sorunların, hangi bağlamlara oturmakta olduğunu düşünmemiz, anlamamız, yine bu yolla mümkün olabiliyor. Mimarlık gibi son derece karmaşık sorunlara sahip, etkileşimlere açık bir faaliyet alanı için ise tartışma ve eleştiri daha büyük önem taşıyor. Zira tartışma ve eleştiri boyutundan yoksun olam mimarlık, basitçe bir “yapı tasarımı faaliyeti”ne dönüşebiliyor. Bu düşünceler, Mimarlar Derneği 1927’nin geçtiğimiz iki yılki faaliyet programının oluşmasında belirleyici oldu. Bu dönem, ana ekseni mimarlık olan bu tartışmaların oluşturulmasına çalışıldı. Bunun ortamı, söyleşiler, paneller, forumlardı: sonuçlarının derlenmesi, kalıcılaşması ve yaygınlaşabilmesi için ise bir yayın dizisi düşünüldü. Dizinin ilki olan bu kitap ‘70 sonrası mimarlık: tartışmalar’ ilgili olan tartışmaların derlenmesinden oluşuyor. Mimarlar Derneği’nin bu faaliyetlerine katılan değerli tartışmacılara, derlemeyi gerçekleştiren Sayın C. Abdi Güzer’e ve teknik editörlüğünü üstlenen Sayın Alım Erdemir’e teşekkür ederiz. (Haldun Ertekin, Mimarlar Derneği Başkanı )

Baskısı Tükendi (MD 1927 ile iletişime geçiniz veya bkz.: Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi, Sanat Odası, NA680 .Y48 1996)

Mimarlar Derneği 1927, 1996, 130 sayfa, Türkçe, 24cm x 22cm
Yayın No: 2
ISBN: 975-96041-1-6