Anytime Konferans BildirileriCynthia C. Davidson (derleyen), Zeynep Aktüre (yayına hazırlayan)

Yeni binyıla girerken mimarlık mesleğinin durumunu değerlendirmek üzere New York merkezli ANY grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin “zaman” konulu sekizincisi, 15-17 Haziran 1998 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin desteğinde Mimarlar Derneği 1927’nin ev sahipliğini yaptığı etkinlik paketi, bir konferans ve konferansın ana tartışma konularını destekler nitelikteki sergilerden oluşuyordu. Farklı kültürler ve uzmanlık alanlarından katılımcıların bakış açılarındaki çeşitlilik ile zenginleşen konferansın metinlerini içeren bu kitap da, konferans gibi altı ana bölümden oluşuyor: Genç mimarların “kökenler” konusunu kırılma, kopma, değişim ve devinim kavramları ışığında irdeledikleri Başlangıçlar; tarihin zamanının yeninin zamanını nasıl üretebildiğinin ve yeninin geçmişe bakışımızı nasıl değiştirdiğinin tartışıldığı Yörüngeler, “tarihin sonu” savlarından bu yana zaman ve çöküşü üzerine düşünmek için farklı çerçeveler sunan Zamanın Çöküşü; zaman ile uzam arasındaki ilişkideki farklılıkların ele alındığı Herhangi Bir(çok) Zamanlar; bugünün kentleri ve toplumlarında gelecek açılımının gerek önceden bilinmezliği gerekse bugünden alınabilecek izdüşümlerin sınırları içinde irdelendiği Gelecekler; ve uzamın değişen zaman algı ve modellerinin ışığında nasıl ele alınabileceği ve bunun mimarlığı nasıl etkileyeceğine odaklanan Uzamı ve Zamanı Yeniden Düşünmek.

Mimarlar Derneği 1927, 1999, 303 sayfa, Türkçe, 20,5cm x 26cm
Yayın No: 5
ISBN: 975-96041-4-0