Cumhuriyet Mimarlığının Kuruluşu ve Kurumsallaşması Sürecinde Türk Mimarlar Cemiyeti`nden Mimarlar Derneği 1927’yeÇetin Ünalın

Kitap Cumhuriyetin kuruluşundan sadece dört yıl sonra, 1927 yılında tarih sahnesine çıkan mimarların ilk bağımsız örgütü, kuruluş yıllarındaki adıyla Türk Mimarlar Cemiyeti, günümüzdeki adıyla Mimarlar Derneği 1927’nin yeryer mesleğin öyküsüne karışan yaşam öyküsünü anlatılıyor. Yüzyıllar süren harplerle yakılmış, yıkılmış tüm kurumları çökmüş bir imparatorluğun harabeleri üzerinde yepyeni bir cumhuriyetin yaratılması sürecinde, bir avuç özverili mimarın değişen toplumsal ve siyasal koşullarda sürdürdükleri çabalarla Cumhuriyetin kurumlaşması ile iç içe ve özdeş gelişen Cumhuriyet mimarlığının yeniden kuruluş ve kurumlaşması aktarılıyor. Mimarların Osmanlı döneminde mühendislerle birlikte başlayan yüzyıllık “cemiyetleşme” öyküsünü de kapsayan, karar defterleri, kongre tutanakları, çalışma raporları, süreli ve süresiz yayınların taranması ve yaşayan tanıkların katkıları ile zenginleştirilmiş kitap, Cumhuriyet mimarlığının kuruluş ve kurumlaşmasının belgeseli niteliğindedir.

Baskısı tükendi.

Mimarlar Derneği 1927, 2002, 298 sayfa, Türkçe, 16cm x 22,5cm
Yayın No: 8
ISBN: 975-96041-6-7