Konut Üzerine De(ne)melerC. Abdi Güzer

Mimarlar Derneği 1927’nin yayın dizisine yeni bir kitap daha katılıyor. Abdi Güzer’in yaklaşık bir sene evvel aynı adla gerçekleştirdiği serginin bir devamı olarak algılanabilecek olan bu kitap, bir anlamda onun gözünden yaşamımızın en önemli yapı tipolojisi olan konutun bir serüvenini içermekte. Kendine has üslubuyla aktardığı, hem dünya hem de özellikle Türkiye’nin farklı ölçeklerdeki sosyal ve kültürel yaşamına dair gelişmeler, genel hatlarıyla konuta bir arka plan olarak tanımlanmakta. Zaman zaman kendi yaşamından da kesitlere yer verdiği bu akış içerisinde, konutun üretim sürecindeki farklı aktör grupları öncelikle bir mimar, bir eleştirmen ve sade bir kullanıcı şapkası altındaki yazarın perspektifinden kimlik kazanıyor. Bu bağlamda, bir kısmı gerçekleşmiş bir kısmı ise çeşitli nedenlerle gerçekleşememiş tasarımlardan oluşan seçki, onun zengin düş gücünü ve renkli kişiliğini yansıtmakta. Bu çerçevede ‘geçmiş’, ‘şimdi’ ve ‘gelecek’ üçlemesinin sonlandığı, yazarın oğlu Ekin’e 25 sene sonrası için tasarladığı ev ile, hem toplum yaşamına hem de onun içerileceği biçime yönelik görüşlere yer verdiği bu öyküsel kitap, aynı zamanda okuyucu için konut-mimarlık arayüzünde geleceğe dair bir tartışmanın başlangıcını tarifliyor.

Mimarlar Derneği 1927, 2002, 130 sayfa, Türkçe, 22cm x 22cm
Yayın No: 7
ISBN: 975-96041-5-9