Modernin SaatiAli Cengizkan

Mimarlar Derneği’nin 9. kitabı, geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Ali Cengizkan’ın “20. Yüzyılda Modernleşme ve Demokratikleşme Pratiğinde Mimarlar, Kamusal Mekan ve Konut Mimarlığı” alt başlığını taşıyan MODERNİN SAATİ kitabı, yazarın 18 makalesinden oluşuyor. Özellikle Ankara ağırlıklı araştırma ve inceleme yazılarından 4 tanesi, ilk kez bu kitapta biraraya gelmiş. Önsöz’de Prof. Dr. Uğur Tanyeli’nin dediği gibi, “Toplumsal bellek kaybının bıraktığı boşlukta konumlanacak yeni tarihsel belleğin inşaası kuşkusuz çok vakit alacak bir uğraş”. Yazar, bu belleğin inşasında yer almakta olan yazılarıyla, saat kuleleri ve konut kooperatiflerinden kentlerin ve kent alt bölgelerinin planlama ve kullanım geçmişlerine, yapı tipi olarak bağ evleri ve yerli-yabancı mimar ve plancılardan modern mimarlık söyleminin ayrıntı sayılabilecek noktalarına yönelttiği ilgisini, özellikle kendi arşivinden çıkan görsel belge ve fotoğraflarla biraraya getiriyor. Kitabın mimarlar, mimarlık tarihçileri, kent tarihçileri, kültür tarihçileri ve mimarlık-planlama öğrencilerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz.

Baskısı tükendi.

Mimarlar Derneği 1927 ve Boyut Yayın Grubu, 2002, 263 sayfa, Türkçe, 22cm x 22cm
Yayın No: 9
ISBN: 975-96041-7-5