Türk Mimarların Moskova Buluşması: 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı

Önsöz: Tek merkezli dünyaya karşı çıkmaya çalışıyoruz. Tek merkezlilik, asırlardır dünyaya egemen oldu; yalnız ekonomik veya politik alanda değil, yaşamın her cephesinde sanatta, özellikle konumuz olan mimaride de... Bunu kırmak için ekonomik olarak Uzak Doğu Asya büyük mücadele veriyor. Ama tek merkezli dünyanın ürettiği mimari, uluslararası egemenliğini sürdürüyor. Şehirlerimizdeki yaşam biçimi tekdüzeliğe doğru gitmekte, eski ve yeni medeniyetler çarpışmaktadır. O eski, komşuluklarla üretilen, yaşam biçimine karşılık şimdi insanları, bazı nedenlerle belli yerlerde belli saatlerde topluyor ve saati gelince dağıtıyoruz. Artık insanlar bir özgürlüğe sahip değiller. Bu ortam içinde Rusya yüzyıllardır, ayrıntılar hariç, Avrupa klasisizminin etkisi altında kaldı. 19. yüzyılın daha zayıf ekonomili Osmanlısı, bir ölçüde dejenere olmuş ise de, epeyce dayattı. Bugüne gelince, Doğu ve Batı uygarlıkları arasında bulunan Rusya ve Türkiye, uluslar arası ilişkilerin etkisi altında kendilerine yer aramaktadırlar. Bu yerin düzeyini yükseltmekte halklarımızın ve entelektüel kesimin rolünün büyük olması gerektiğine ve ortak bir tepki göstermemiz gerektiğine inanmaktayım. Bu kitapta kalburüstü mimarların tasarımıyla üretilen yapılar sergileniyor. Umarım bu sınırlı köprü Rus Türk ilişkilerinin gelişmesinde faydalı olacaktır.Rus mimarlarından da bu eylemin karşılığını, yani eserlerini Türkiye’ye getirip sergilemelerini, tanıtmalarını beklemekteyiz. Saygılarımla (Şevki Vanlı)

Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ve Mimarlar Derneği 1927, 2008, 264 sayfa, Türkçe ve Rusça, 22cm x 22 cm
Yayın No: 14
ISBN: --