Competitions

“Mimarlıkta Eleştirel Okumalar” Metin Yarışmaları

“Mimarlıkta Eleştirel Okulamalar” Metin Yarışmalarının amacı mimarlık öğrencilerini, güncel mimarlık konularına ilişkin kitap, makale vb. çalışmaları izlemeye ve bunları değerlendirerek kendi özgün görüşlerini yazılı olarak anlatmaya özendirmek ve bu doğrultudaki çalışmaları ödüllendirmektir. 2009’dan bu yana gerçekleştiren sekiz yarışmada ödül yazanan ve yayınlanmaya değer bulunan eserler beş ayrı kitapla okuyucuya sunulmuştur.

Fotoğraf ve Mimari Çizim Yarışmaları

Fotoğraf yarışmalarının amacı belirlenen tema çerçevesinde fotoğraf eserlerinin elde edilmesi ve bu eserlerin estetik niteliklerine göre değerlendirilerek ödüllendirilmesidir. 2019 yılından itibaren fotoğraf yarışmasının formatı, başka sunum ortamlarında hazırlanmış yaratıcı görsel çalışmaların katılımına olanak sağlayacak şekilde değiştirilmiş ve mimari üretimin ifadesi olan mimari çizimi de kapsayacak şekilde ‘Mimari Çizim ve Fotoğraf Yarışmasına’ evrilmiştir. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler geçici olarak dernek mekânında kalıcı olarak ise dernek web sayfasında izleyiciye sunulmaktadır.